Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

abdwl

abdwl

Heb guro, agorodd Abdwl ddrws cefn y tŷ a cherddodd i mewn i'r gegin.

Yr oedd yntau yn falch o weld Abdwl ond yr hyn a synnodd Glyn oedd ei glywed yn siarad Cymraeg.

Cofiodd fod peilat otomatig yn rheoli awyrennau modern ac yr oedd yn sicr fod Abdwl wedi pennu'r cwrs gan adael rheolaeth yr awyren i'r peilat otomatig.

Brathodd Abdwl ei ben i mewn drwy'r drws ac meddai'n swta, Tyrd allan.' Cododd Glyn ac aeth am y drws.

Yr un ystafell ag arfer i ti Abdwl,' meddai ac agor drws.

Wrth ddod i lawr sylwodd ar res o oleuadau gwyrdd a choch a sylwodd fod Abdwl yn llywio i lanio rhwng y ddwy res o oleuadau.

Trodd Abdwl drwyn yr awyren i gyfeiriad y golau hwnnw ac yn fuan safodd yr awyren o flaen cwt mawr.

meddai Abdwl, a chredai Glyn mai ochenaid o ryddhad a roddodd.

Daeth Abdwl at Glyn a gafael yn ei fraich a'i arwain at gefn y tŷ.

Tyrd,' meddai Abdwl unwaith eto, ac aeth Glyn ar eu holau gan ddringo i gefn Land Rover a oedd yn disgwyl wrth lidiart y cae glanio.

Gwelodd Abdwl e yn troi nobiau ar y set radio ac yn dal meicroffon yn ei law.

Abdwl.

Deallodd Glyn oddi wrth y sgwrs nad oedd Ffrangeg Abdwl yn dda iawn ac nad oedd yn gallu cynnal sgwrs ynddi ond am fod Pierre ac yntau yn gallu siarad Cymraeg, siaradent yn yr iaith honno.