Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aberaeron

aberaeron

Mewn dathliad yn Theatr Felin-fach, ger Aberaeron, dyfarnwyd iddo Dlws Mary Vaughan Jones.

Stephens, Talgarreg; Gwynfil Rees, Aberaeron; a Sali Davies, Llanbedr.

Aeth ymadroddi tebyg i ac yn y blaen, yn ddwfn i'r ymwybyddiaeth, a bu rhaid i mi eu carthu allan trwy gynorth Ratz a'r athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd, Aberaeron sef WE Jones a hanai o Went ac a oedd, fel minnau, wedi gorfod yn ei dro ymlafnio i'w waredu ei hun rhag y math ymadroddi a ystyriem yn llediaith.

Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, 'roedd Syr Ben Bowen Thomas yn Ysgol Uwchradd Aberaeron, yn edmygu'r Llyfrgell yno, a gofynnodd pwy oedd yn gyfrifol.

Hefyd, yn ôl traddodiad arall, yn Henfynyw, ger Aberaeron, y cafodd beth o'i addysg.

Yn wahanol i'w frawd, Trefor a ddewisodd fynd i Ysgol Sir Aberaeron, penderfynodd Euros yn y diwedd fynychu'r 'New Quay College School', neu 'Ysgol Tiwtorial D.

Ehangodd cylch fy nghydnadob wedi i mi symud i Ysgol Uwchradd Aberaeron, ac fe wellodd pethau.

Roedd y mor yn atyniad mawr i mi.Cerddwn y traethau a dringwn y creigiau ar fy mhen fy hunan, ie, cyn belled a Llangrannog yn y de ac Aberaeron i'r gogledd ar brydiau.