Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aberconwy

aberconwy

Yn nhymor yr ŵyn gwelid mynaich lleyg Abaty Aberconwy yn yr hafotai hwnt ac yma, a draw tua Moel Fleiddiau a Moel Cibau yr oedd sŵn corn yr helwyr yn darogan fod rhyw newydd yn y tir.

Yn gyntaf y dylai ar sail y derbyniad a gafodd yn Aberconwy a Chlwyd ystyried codi ei phroffeil yno ar unwaith.

Yr un dymuniadau da i Tamsin Berry, Trefor Aspden a Sam Durrant ar eu gyrfa yn Ysgol Aberconwy.

Dymunwn ddiolch a dymuno yn dda i weithiwr Aberconwy sydd wedi ymddeol ar ol rhoi gwasanaeth gwerthfawr trwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.

Dyfarnwyd gwaith prosiect disgyblion Dosbarth I yn ail mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Lyfrgell Sir Gwynedd Adran Aberconwy ar gywaith yn ymwneud a'r Esgob William Morgan.

Pickering, cadeirydd cangen Aberconwy groeso i'r aelodau.

Clwyd Aberconwy a Cholwyn yn barod i gyfarfod.

Mae Tai Cymru ar hyn o bryd yn cynnwys Arfon, Môn, Dwyfor, Meirionnydd ac Aberconwy fel ardal weithredu.

Ivor Thomas, Maer Llanrwst, Cynghorydd John Thomas, Mr Yould, Swyddog Iechyd Cyngor Aberconwy, cynrychiolydd o Gwmni Bob Parry ac Emlyn Davies yn cynrychioli'r NFU Darparwyd lluniaeth yng Ngwesty'r Queens yn dilyn yr agoriad swyddogol.

Gwahoddwyd nifer dda o bobl i'r seremoni agoriadol yn cynnwys Maer Aberconwy, Cynghorydd R.

Nid oes bwriad, yn y cynlluniau presennol, i glustnodi adnoddau i Aberconwy ond gallai amgylchiadau newid hyn.

Y tair ysgol yn y cynllun ydy Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, Ysgol John Bright, Llandudno ac Ysgol Aberconwy, Conwy.