Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aberdaron

aberdaron

Mae 'na ddwy ran i Aberdaron: y pentref glan y mor a'r ardal amaethyddol, oedd, oherwydd yr amaethyddiaeth, yn debyg iawn i ardaloedd eraill drwy Gymru.

Ond eto roedd y rhan fwyaf o'r Cymry yn tueddu i berthyn i'r Capel pan ddes i i Aberdaron.

"Dyna i chi fi y noson o'r blaen," meddai, "yn fy ngweld fy hun yn trafaelio drwy'r nos mewn cylch o amgylch Pwllheli, Aberdaron a Nefyn."

Ond dyna oedd y peth rhesymol oherwydd diffyg pres a diffyg niferoedd, mi fasa'n gwneud synnwyr i ni gyd gyfarfod ar y Sul yn un Eglwys yn Aberdaron.

RS Thomas yn Sarn y Plas, Y Rhiw, Aberdaron Cytgord

Troisom wedyn am Aberdaron ac yn ol i Nant Gwrtheyrn, lle'r oedd pryd blasus yn ein haros.

Y mae gan Aberdaron ei gwendidau, ond y mae'n hollol naturiol, tra bydda i'n sgwrsio ag un o'r mân dyddynwyr yno, imi ei glywed o'n troi at ei hogen a dweud, 'Buddug, dos i nol yr oen bach 'na'.

Ond y ganolfan naturiol yn Aberdaron oedd yr Eglwys am ei bod hi mor hen ac yn adeilad sylweddol, a symudiad naturiol oedd i gau'r Capeli a dwad ynghyd yn yr Eglwys.

Y mae Henry Rowland yn gadael rhoddion i dlodion un plwyf ar ddeg, pump ohonynt yn Llyn, sef Aberdaron, Llanfaelrhys, Mellteyrn, Penllech a Bryncroes.

Cynan a Chreigiau Aberdaron ac yn y blaen...

(i) Llythyr gan Gyngor Cymuned Aberdaron yn gofyn i'r Cyngor ystyried y posibilrwydd o resymoli y rhwydwaith llwybrau ac o ble y daw'r cyllid i wario cymaint arnynt.

Dyma ychydig o'i esboniad am Dic Aberdaron:

Dros y penwythnos cafwyd pedwerydd Gwyl Pendrawr Byd a hynny ar draeth godidog pentref hudol Aberdaron.

Mae'r lleoliad wedi newid erbyn heddiw a'r genhedlaeth nesa'n cael eu difyrru yn sŵn tonnau Dinas Dinlle, Aberdaron, Aberffraw a Benllech.

Mae Aberdaron yn bentref glan y mor, mae pobl yn gwybod am Aberdaron...