Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

abergele

abergele

Roedd Mr Godfrey wedi addasu adeilad pren ar ei dir ym Moelfre, ger Abergele, i fod yn stiwdio gerdd gan gynnwys rhoi defnydd i atal swn ynddo.

Cafwyd gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel yr Amlosgfa, Bae Colwyn, lle y daeth tyrfa deilwng i dalu'r gymwynas olaf dan arweiniad y Parchedigion Goronwy Prys Owen ac Isaac Jones, Abergele, a Mrs Alwena Jones yn gwasanaethu wrth yr organ.

'Roedd Miss Pierce wedi mynd yn ôl i Abergele cyn imi ddod i wybod am hynny.

Enillodd Becky Morgan o Gasgwent ond collodd Becky Brewerton o Abergele.

Ar y chweched o Fai, dychwelodd i Abergele unwaith eto.

Euthum ymlaen i ffair Abergele, a throais i werthu Almanac i dy tafarn Ue yr ydoedd amryw yn yfed wrth y tân.

Ond yn ôl cwpwl oedd yn byw efo'u plant 180 llath oddi wrth gartref Mr Godfrey yn Abergele, gogledd Cymru, roedd cerddoriaeth roc wedi amharu ar eu bywydau am dros dair blynedd.

(Yn hynny o beth, dilynodd ol traed ei dad oedd yn filfeddyg yn Abergele).

Dyma araith Branwen Nicholas i Ynadon Abergele yn yr achos llys a ddilynodd ym mis Tachwedd, lle mae'n esbonio ei rhesymau hi dros ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith dros Ryddid i Gymru Mewn Addysg.

Dau aelod o Fyddin Rhyddid Cymru yn marw mewn ffrwydrad yn Abergele, a chwech arall gerbron y llys yn Abertawe am fod ag arfau yn eu meddiant; dau o'r rhain yn cael eu carcharu.

Dyma'r eildro o fewn tair blynedd i'r ferch ddawnus 18 oed o Abergele ennill y gystadleuaeth.

Ward Williams, Pensarn, Abergele, brawd yng nghyfraith Puleston.

Yn ystod yr Eisteddfod yn Abergele llynedd, torrodd Branwen Nicholas a Sioned Elin i fewn i Swyddfa Etholaeth Rod Richards, yr Is-Ysgrifennydd yn y Swyddfa Gymreig, i brotestio yn erbyn polisïau addysg y Torïaid.

Mewn canlyniad i hynny, cyflogwyd Catherine Pierce, Tŷ Capel Wesle, Abergele am bum swllt yr wythnos.

Dyna ni'n gwibio heibio Prestatyn heb stopio; heibio i'r Rhyl, Abergele, Bae Colwyn.

Cynhaliwyd achos llys yn Abergele (Tachwedd '95) yn dilyn gweithred 'Steddfod Abergele.

Wedi iddi hi ddychwelyd i Abergele, cafodd John ar ddeall fod yr hen ddyn yn bwriadu gwerthu'i dipyn stoc.