Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aberhonddu

aberhonddu

O hynny ymlaen Aberhonddu yw'r ffurf arferol.

Y mae'r enw Aberhonddu hefyd yn hen iawn.

Roedden ni tua saith, wyth milltir o Bontsenni, ac Aberhonddu'n bellach fyth.

Gyda chymorth ariannol ei dad-yng-nghyfraith - anghrediniwr di-gapel, gyda llaw - dilynodd tad Euros gwrs addysg am dair blynedd yn Ysgol Baratoi Pont-y- pridd a Choleg Coffa, Aberhonddu.

Toc, ail ymunodd ei fyddin ag ef a phrysuro ar hyd yr heol i Aberhonddu.

Aberhonddu oedd prif ganolfan yr arglwyddiaeth Normanaidd ac adeiladodd y Normaniaid gastell cryf yno.

Yr oedd John yn awdurdod ar briddoedd, a gallai ymdrin yn fanwl ag ansawdd y tir o Raglan i Lanandras ac o Aberhonddu i Euas.

Ceisiai athrawon fel Olwen Davies ddwyn perswâd arnynt i fynd ymlaen i'r ysgol ramadeg yn Aberhonddu, ond - 'Doedd dim shwd beth â'u cael nhw i sefyll yr eleven-plus!

Aberhonddu/ Brecknock/Brecon

Tref a saif ger y fan lle llifa'r afon Honddu i'r afon Wysg yn ne Powys yw Aberhonddu.

Dros fil o flynyddoedd yn ol safai Aberhonddu yng ngwlad Gymreig Brycheiniog, gwlad a enwyd ar ol y brenin Brychan a oedd yn fyw yng nghanol y bumed ganrif.

Cafwyd dau ddyn trwm, Dr Lewis Probert a J.Bowen Jones, gweinidog y Plough, Aberhonddu.

Oedodd y Cyrnol Horton am ysbaid gan edrych draw i gyfeiriad Aberhonddu.

Oddi yno, troisant tuag Aberhonddu a Cheredigion.

Daliodd y Cymry i arfer yr enw Aberhonddu.

Herbert Hughes, Aberhonddu (gynt o Seilo Nantyffyllon) sydd yn aelod o'r gweithgor yng Nghymru.

Roedd y plant yn gorfod sefyll yr wythnos yn Aberhonddu, ac arferai bws rhyw fath o lori - ddod lan unwaith yr wythnos i fynd â nhw i'r dre'.' Er hynny, gwnâi'r athrawon eu gorau i ledu gorwelion eu disgyblion, gyda thripiau i Abertawe i ddangos y môr iddynt, neu i weld Cefn Brith.

Diddorol yw nodi fod cyfartaledd uwch o staff colegau'r Annibynwyr yn Aberhonddu a'r Bala wedi'u haddysgu yng Nghymru'n unig ac na chafodd unrhyw athro gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ei addysg yng Nghymru'n unig mwy na staff colegau'r Bedyddwyr yn y De ddwyrain.