Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

abertawe

abertawe

Mae'r rhain yn ddyddiau tywyll yng Nglwb Pêl-droed Abertawe.

Rhydwen Willams a roddodd inni bortread o'r cymunedau glofaol yn ei bryddest fuddugol 'Ffynhonnau' yn Eisteddfod Abertawe ym 1964.

Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gôl - ond o flaen torf dila.

Ni fydd David Romo na Jason Price yn nhîm Abertawe ar gyfer y gêm yn erbyn Bristol Rovers.

Abertawe, yn isa ond un yn yr Ail Adran, sydd a'r problemau gwaetha.

'A sêr tîm Abertawe yw sêr tîm Cymru.

Y crogi olaf yng Nghymru yn digwydd yng ngharchar Abertawe.

Ymwelodd pump ohonom â'r ysgol breswyl a gynhaliwyd eleni yng Ngholeg y Brifysgol Abertawe, a'r thema oedd Cocos a Bara Lawr.

Mae James yn gweithio yn y cyfryngau ar hyn o bryd yn rhoi sylwadau ar Abertawe i gwmni radio lleol.

Mae angen triphwynt yn ddirfawr ar Abertawe, ac ar Luton.

Wedi troi fe reolodd Abertawe'n llwyr.

Mae'r ddau dîm wedi gwneud yn dda yn Ewrop, meddai Geraint Lewis, fydd yn chwarae yn rheng ôl Abertawe.

Deg dyn yn unig oedd gan Abertawe am y rhan fwya o'r gêm.

Mae'n anodd gwybod beth fydd ymateb Abertawe.

Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dîm yn Grwp C y tu ôl i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tîm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.

Mae Abertawe yn awr wedi talu'r pwyth yn ôl gan enwi tri o chwaraewyr Stade Franšais - Diego Dominguez, David Auradou a Fabrice Landreau.

Felly mudodd Curig a'r teulu i Abertawe.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

Roedd John Plumtree, hyfforddwr Clwb Rygbi Abertawe, yn anghywir pan ddwedodd fod Rygbir Undeb wedi mynd yn soft.

Yr un oedd y canlyniad a'r un oedd y sgôr a phan chwaraeodd Abertawe yn erbyn Bournemouth ddydd Sadwrn.

Ugain mlynedd yn ôl fe gododd Abertawe i uchelfannau'r Adran Gyntaf.

Cyfaddefodd golwr arall Abertawe, Jason Jones, iddi fod yn noson hawdd i Wrecsam.

Roedd gêm gyfartal yn ganlyniad teg ac o leia wnaeth Abertawe ddim colli am y pedwerydd tro yn olynol.

Yr oedd Abertawe ei hunan wedi teimlo oddi wrth rym y ddrycin.

Mae Rhidian newydd raddio â gradd uchel o Goleg y Brifysgol Abertawe ar ôl astudio Cyfrifiaduraeth.

Roedd rhai o chwaraewyr Caerffilin anfoddog gyda Scott Gibbs ar ôl y gêm yn erbyn Abertawe.

Cefais enghraifft gan Gymro o Abertawe pa mor ufudd y mae rhaid i filwr fod.

Abertawe yn erbyn Merthyr oedd y gêm arall, a thîm John Hollins yn ennill 2 - 0 ar y noson, a 4 - 0 dros y ddau gymal.

Cefais ddeng mlynedd hapus ar y staff, blwyddyn i ddechrau gydag Aneirin Talfan Davies yn Abertawe a'r naw mlynedd arall gyda Sam Jones ym Mangor.

Maen bosib i'r ffaith fod Peter de Villiers wedi torri ei asennau yn y gêm yn erbyn Abertawe a bod e mâs o'r gêm am dair wythnos wedi rhoi mwy o bwyse arnyn nhw i gosbi Garin yn fwy nag Andy Moore.

Mae Abertawe'n chwarae Glasgow yfory - ac yn ffefrynnau cryf i ennill y Bencampwriaeth.

Fe'i lleolir yn Awstria ac yn Abertawe, lle magwyd yr awdur.

Cafodd Abertawe y fuddugoliaeth gyffyrddus yr oedd pawb yn ei ddisgwyl yn Cross Keys neithiwr, buddugoliaeth all olygu y byddan nhw'n dathlu ennill Pencampwriaeth Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ddydd Sadwrn.

Cyhuddwyd ef o ladd 17 o ferched, un ohonynt o Abertawe.

Yn Abertawe y cafodd Mr Evans ei eni.

Wharion nhw'n eitha da yn yr hanner cynta, meddai maswr Abertawe Cerith Rees ar y Post Cyntaf y bore yma.

Mae rheolwr Abertawe, John Hollins, wedi cytuno ar delerau gyda'r clwb ac wedi arwyddo cytundeb tair blynedd.

Daeth Bari Morgan a Tommy Mutton ag Abertawe yn gyfartal wedi 68 ac 82 munud.

Mae amddiffynnwr canol Abertawe, Matthew Bound, ar fin arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.

Ond ergyd Walter Boyd yn yr eiliadau olaf oedd coron y cyfan ac y mae gobeithion Abertawe o aros yn yr ail Adran yn dal yn fyw.

Ers ei sefydlu ym 1996, bu Iechyd Morgannwg Health yn gweithio gyd phartneriaid i sicrhau gwell iechyd i'r bobl sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe a Bwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont.

Cwmni Ford yn agor ffatri yn Abertawe.

Cael a chael oedd hi wedyn ond am unwaith roedd y lwc efo Abertawe.

Dywed fod tua hanner cant o Gwrdiaid bellach yn byw yng Nghaerdydd a nifer eraill wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd ac Abertawe.

Maen amlwg fod gan Graham Henry ei amheuon o hyd ynglyn â maswr Abertawe er mor llwyddiannus yw hwnnw yn rheoli gemau a chicio cywrain nid yn unig rhwng y pyst ond i'r ystlys.

Mae sibrydion fod John Hollins, rheolwr tîm llwyddiannus Abertawe ar y rhestr fer am swydd rheolwr Leicester City.

Yn y Drydedd Adran - efo Abertawe - fydd Bristol Rovers.

Casgliad o hen luniau yn dangos Abertawe'r gorffennol.

O'r digwyddiad hwnnw ymlaen, un tîm oedd ynddi, ac ar y diwedd, Llanelli aeth drwyddo i'r rownd gyn-derfynol, gyda sgôr o ddeg pwynt ar hugain i dri, a'r hawl i wynebu sialens tîm arall o gryse duon--ond cryse duon o Gastell Nedd y tro hwn, a'r gêm yn cael ei chware ar faes San Helen yn Abertawe.

Mae Abertawe nawr wedi disgyn i'r 19ed safle yn y tabl.

Ceri Davies, darllenydd yn Adran y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, biau'r geiriau a hynny mewn cyfrol am John Davies o Fallwyd yn y gyfres Llên y Llenor.

Safai'r orsaf reilffordd ar dir gwastad, yn wahanol i orsafoedd dyrchafedig Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd.

Roedd, fel y stribedi o olau hynny, yn edrych yn ddibwys i'r byd mawr swyddogol y tu allan gyda'r sylw i gyd wedi'i hoelio ar oleuadau mwy fel y golau a fyddai'n hofran, yn y man dros Abertawe.

Flwyddyn yn ôl cododd Abertawe i'r Ail Adran, ond yn ôl i'r Drydedd maen nhw'n mynd ar ôl colli gartre 2 - 1 i Oldham ddydd Sadwrn.

Abertawe, felly, sydd trwodd i'r rownd gyn-derfynol - ond clod hefyd i'w golwr Jason Jones.

O ran chwaraeon, cafwyd darllediadau cynhwysfawr o fyd pêl-droed yng Nghymru gan BBC Cymru, o'r lleol i'r rhyngwladol, yn ogystal â dangos gêmau'r ddau brif glwb rygbi, Caerdydd ac Abertawe.

Yn hwyrach heddiw mae rheolwr Abertawe, John Hollins, yn disgwyl cael gwybod a fydd cyn-ymosodwr Chelsea, Mark Stein, am ymuno âr clwb tra bod rheolwr Caerdydd, Billy Ayre, yn gobeithio arwyddo amddiffynnwr Colchester, David Greene.

Ond roedd hyfforddwr Abertawe a hyfforddwr Caerffili, Gareth Nicholas, yn llygad eu lle yn eu hymateb i gwynion personol ynglyn âr ystyriaethau corfforol.

Fe allai capten Abertawe, Scott Gibbs, fod mewn dyfroedd dyfnion, hefyd.

Ar ôl dehongliad llawn bywyd o Land of Hope and Glory, daeth y digwyddiad yng Nghymru i ben gyda'r emyn Calon Lân a gyfansoddwyd yn Abertawe wedii ddilyn gan Hen Wlad Fy Nhadau ac arddangosfa tân gwyllt drawiadol.

Bydd yr awyrgylch Gymreig yn parhau yn Wellington yfory gyda Margot yn mynd a chriw o 40 i weld Ray Henwood o Abertawe yn perfformio mewn cynhyrchiad o Playing Burton yn cael ei gyfarwyddo gan Guy Masterson sy'n or-nai i Richard Burton.

Sefydlu coleg y Brifysgol yn Abertawe.

"O'n ni'n gweithio lawr yn Abertawe yn yr Embassy Ball Room," meddai, "ac wedyn fe adewais i'r ysgol, achos canu o'n i eisiau 'wneud," meddai Toni Caroll heddiw.

Agor gorsaf radio annibynnol gyntaf Cymru, Sain Abertawe.

Bydd timau dan 21 Cymru a'r Iwcrain yn wynebu'i gilydd yn Abertawe, heno.

Colli wnaeth Abertawe, 1 - 0, yn Port Vale ddoe.

Roedd hi'n hawdd yn y diwedd i Abertawe, 2 - 0 ar y noson a 4 - 0 ar gyfanswm goliau.

Os y dychwelwn o Fae Rhosili i Abertawe ar draws y ffordd sy'n mynd ar hyd Cefn Bryn, gellir gweld y Cerrig Brown Defonaidd sy'n gorwedd o dan yr amryfaen cwarts.

Maen ymddangos bron yn sicr y bydd cyn-hyfforddwr Abertawe, Mike Ruddock, yn dychwelyd i Gymru.

roedd abertawe yn chwarae port vale ar y vetch neithiwr yn yn yr autoglass.

Roedd Keith Walker, rheolwr Merthyr, yn ffarwelio â phêl-droed Cymru a hynny ar faes cyfarwydd iddo - y Vetch lle bu'n chwarae i Abertawe - cyn dychwelyd i'r Alban.

Mae Caerdydd yn siomedig gyda phenderfyniad Undeb Rygbi Cymru i wahardd eu blaen-asgellwr Dan Baugh am ddeuddeg gêm am sathru yn stod y gêm yn erbyn Abertawe y mis dwetha.

Ymhlith y chwaraewyr ifanc sydd ar y daith mae Gavin Henson (Abertawe) a Robin Sowden-Taylor (Caerdydd). Roedd y ddau yn aelodau o garfan dan 19 Cymru gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd yn Chile.

Abertawe yn trechu'r Crysau Duon, y clwb cyntaf ym Mhrydain i wneud hynny.

Mae Abertawe'n chwarae Penybont yn Nghynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ar Sain Helen heno.

Mae Abertawe eisoes wedi disgyn i'r Drydedd Adran, ond mae yna ddigon o gyffro o hyd cyn y gêm.

Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu tîm ar gyfer eu gêm yn erbyn Wasps yfory.

Daliodd Wrecsam eu gafael yn dynn yn y cwpan ar noson ddigalon i Abertawe.

Y brif gêm fydd honno rhwng Caerdydd ag Abertawe.

Ond cwyn fwyaf Lisa Williams o Abertawe ynglyn â Jason Rowes oedd ei fod yn mynnu dweud pethau gwrth-Gymreig wrthi hi.

Ymhen ychydig ddyddiau wedi i'r merched droi am adref hwyliodd y Maritime o Gaerdydd i Abertawe i lwytho ac o'r fan honno wedyn am borthladd pellennig.

Dathlodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ei phen-blwydd yn 70 gyda dau gyngerdd arbennig: un yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ym mhresenoldeb Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol y gerddorfa, a'r llall yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

Taith fer ydyw oddi yma i Berlin, cartref Schneider, o'i chymharu â'r pellter rhwng Abertawe a phrifddinas hen-newydd yr Almaen.

'Mae Abertawe gyda ni dydd Sadwrn a mi fydd honna'n gêm galed.

Ychydig a feddyliwn i bryd hynny fod y Garreg Galch Garbonifferaidd sy'n brigo o gwmpas y Mwmbwls mor hynod o ddiddorol ag y deuthum i sylweddoli'n hwyrach, yng nghwmni fy athrawon daearegol o Brifysgol Abertawe.

Roedd Y Barri a TNS (Llansantffraid) yn brwydro i ymuno â Merthyr, Abertawe a Wrecsam ym mhedwar ola'r Cwpan Cenedlaethol.

Bu raid gohirio'r ddwy gêm yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol oedd i fod i'w chwarae neithiwr - sef Abertawe yn erbyn Cei Connah a Chaerfyrddin yn erbyn Aberystwyth.

'Abertawe sy 'da ni nesa.

Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gêm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.

Mae Abertawe eisoes wedi ennill y Cynghrair.

Protestwyr gwrth-apartheid yn protestio yn erbyn taith gan dôm rygbi De Affrica yn Abertawe a Twickenham.

Fe gurodd hi Sara Mountford yn y rownd gynderfynol cyn ennill o ddau dwll ac un yn weddill yn erbyn Sarah Jones o Abertawe yn y rownd derfynol.

Daeth hynny a Carl Mounty - 19 oed o Gaerffili - i'r maes i chwarae'n y gôl am y tro cynta i Abertawe.

Derbyniai nawdd gan amryw o wŷr mawr y cyfnod, a'r rheini'n weinidogion dylanwadol yn ddieithriad, megis Thomas Rees, Abertawe, W.

O ganlyniad i gemau neithiwr mae Abertawe yn y 13 safle a Wrecsam yn 16ed yn yr Ail Adran.

Bydd dau o brif dimau rygbi Cymru, Caerdydd ac Abertawe, yn wynebu ei gilydd am yr eildro o fewn wythnos nos yfory.

Pan ddarllenodd Thomas Rees, Abertawe, lyfr Waddington, yr oedd uwch ben ei ddigon.

Ac yn Ail Adran Cynghrair y Nationwide, bydd Abertawe yn chwarae Brentford ar Gae'r Vetch.

Dyrchafu Abertawe yn ddinas.

Mae'r teimlad yn y gwersyll yn dda, meddai cefnwr Abertawe, Kevin Morgan.