Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

achlysuron

achlysuron

Gwerthfawrogai bob math o achlysuron am mai ar achlysuron arbennig yr ymdyrrai pobl ynghyd.

Bu ychydig achlysuron wedyn pan fedrid cael gafael ar fferm trwy ofalu bod ar yr ochr iawn mewn rhyfel cartref.

Yn gymdeithasol, mae taith fel hon yn ddigon gwahanol i'r patrwm cymdeithasol arferol, gyda'r gwahoddwyr yn amal yn hawlio ein presenoldeb mewn cyfarfodydd, derbyniade ac achlysuron swyddogol.

Braidd yn anarferol ar achlysuron fel hyn, trefnwyd oedfa fore ar y dydd Mercher gyda D. J. Roberts (Aberteifi ar ôl hynny) yn cymryd y rhannau arweiniol ac Irfon Gwyn Jones, brawd y darpar-weinidog, yn traddodi'r Siars i'r Eglwys.

A does gen i neb ond ti ar achlysuron prin fel hyn i ddod yn ôl efo mi i ail-fyw chydig ar yr hen betha.

Dywedodd Gwilym Owen i Jon Gower, Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru, ddisgrifio achlysuron pan nad oedd ond dau neu dri wedi dod i weld dramau mewn neuaddau lleol.

Roedd achlysuron cofiadwy eraill hefyd.

Cyfranogi yn y Cwrs Asesir pob myfyriwr ar y cyfraniad a wnaeth i'r cwrs, gan gynnwys cyfrannu'n gadarnhaol i drafodaethau, parodrwydd i helpu trefnu achlysuron arbennig, arddangosfeydd o waith y myfyrwyr, etc.

Diau fod yn hyn awgrym o'r anesmwythyd cyfoes fod twrnameintiau, wrth dyfu'n achlysuron cymdeithasol arddangosiadol, yn colli peth o'r budd a ddeilliai

Ond ar yr ychydig achlysuron yr ydw i wedi gwneud daeth yn amlwg nad ydyn nhw'n bethau y gallwch chi ddibynnu rhyw lawer arnyn nhw.

Y tîm Cynulliad Cenedlaethol O ganlyniad i ddyfodiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru cynhyrchwyd llu o raglenni a oedd yn darparu darllediadau eang o un o'r achlysuron pwysicaf yn hanes Cymru.

Ar achlysuron emosiynol dwys trôi'r Cymry at y saint am gymorth.

Yn awr y mae cwmni seidar wedi gweld yr achlysuron yn rhai addas i hyrwyddo ei ddiod.

Achlysuron o bwys heb os, ac yn sicr o ddiddordeb mawr i wylwyr yr ochr yma i Fôr Iwerydd.