Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

achubwyd

achubwyd

Achubwyd y sefyllfa pan ymyrrodd Dr Peter Davies (Prifysgol Lerpwl), cynrychiolydd Cyngor Archaeoleg Forwrol gogledd-orllewin Prydain.

Gallai enw lleidr fod yn bwysicach na'r hyn a ladratawyd, neu dân yn llai pwysig na'r sawl a achubwyd ohono.

Gydag ochenaid o ryddhad cyrcydodd y rhai a achubwyd yng ngwaelod y cwch ...

Mae gennyf gof am ddyn tal yn hoblian rhedeg am y promenâd, deifar un goes o'r enw Dolphin, ac achubwyd un llanc.

Diolch i fedr a dewrder Bob Kelly achubwyd pobl Farnham rhag trychineb ofnadwy.

Diolch i Harvey achubwyd y teulu cyfan.

Mae lefel yr ymlyniad yn amrywio e.e. ym 1987, bu bygythiad i gau Ysgol Llanfihangel-ar-Arth (a leolir yng nghanol pentref nad sydd ag unrhyw neuadd arall) ac hefyd Ysgol Penwaun (a wasanaethai ardal wledig wasgarog). Achubwyd y naill a chaewyd y llall.

Ac achubwyd y mentrus a'r petrusgar.