Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

adda

adda

Cyrhaeddodd y ffactor dyngedfennol yn nhemtiad yr anialwch, lle y bu i'w ufudd-dod ddadwneud anufudd-dod Adda.

Dyma gyd-drawiad o arwyddocad arbennig i un enaid brau ymhlith lluoedd epiliaid Efa ac Adda.

Adda ac Efa yng ngardd Eden a gafodd y gorchymyn.

Nid ym Mharadwys Adda ac Efa y trig cymeriadau'r rhamant hwn ond mewn byd amherffaith sy'n cynnwys dioddefaint a rhwystrau.

Cyrhaeddodd ei fywyd o ufudd-dod ei uchafbwynt yn yr hunanymroddiad llwyr a wnaed ar bren er mwyn diddymu anufudd-dod Adda mewn cyswllt â phren.

Pan ymgnawdolodd Mab Duw a'i wneud yn ddyn, ailadroddodd ynddo'i hun linell hir y ddynoliaeth, gan roddi inni oll achubiaeth lwyr, fel y derbyniem yng Nghrist yr hyn a gollasom yn Adda ( sef i ni fod ar lun a delw Duw).

Creodd Duw Adda o'r ddaear forwynol, yn un a allai ddwyn delw Duw, ac yn llawn potensial ar gyfer dynoliaeth.

Ceir y cyfeiriad cyntaf at y awl haf yng Nghymru yng nghywydd enwog Gruffudd ab Adda (fl.

Dw i ddim wedi'i gweld hi ers oes Adda.' Ni sylwodd neb ar yr olwg ddu ar wyneb Ifan.

c) Cyffelybiaeth arall sydd eto'n perthyn i drosiad y rhyddhau yw cyfeiriadau at Grist yn dileu dylanwad Adda.

Wedi gadael y Brifysgol cafodd swydd mil feddyg ym Mryn Adda, Bangor, a bu galw beunyddiol am ei gyngor a'i wasanaeth gan ffermwyr y Gogledd.

Gwelodd Irenaeus y cyffelybiaethau neu'r gyfochredd rhwng hanes Adda a hanes Crist.

Ym 'Melin Adda, Amlwch' mae paent yr awyr wedi ei osod yn ffyrnig â chyllell balet nes bod y cymylau'n edrych fel petaent wedi eu cerfio, eu ffurfiau deinamig yn cau am y felin a'r beudai, yn gymheiriaid i ffurfiau'r tir.