Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

addasiadau

addasiadau

(iii)Anfon y sylwadau canlynol at Awdurdod y Parc ar ôl ymgynghori â'r aelod lleol:- Cais llawn - addasiadau a newidiadau yn cynnwys porth blaen, ystafell wydr cefn, wal gardd, newidiadau i ffenestri - dim gwrthwynebiad.

A yw'r uwch-reolwyr yn rhoi gwybod i'r llywodraethwyr a'r AALl am addasiadau a datgymwysiadau o safbwynt y Cwricwlwm Cenedlaethol?

iii) arolygu ac adolygu perfformiad, polisi%au, gweithdrefnau diogelwch cyffredinol ac ati gyda golwg ar wneud addasiadau angenrheidiol ac argymell diwygiadau, polisi%au newydd ac yn y blaen i leihau tueddiadau anffafriol;

Ac felly'r lliaws mawr o hen goelion gwerin ac addasiadau ohonynt.

Addasiadau ydyn nhw o lyfrau a gyhoeddwyd yng Ngwlad Belg.

Er mwyn cyfaddasu rhaid iddo yn hytrach wrth amrywiaeth o addasiadau rhyngberthynol.

Cyfres newydd o addasiadau o straeon antur i blant.

Mae'r addasiadau Cymraeg yn dderbyniol er bod y gair etifeddu yn y frawddeg gyntaf yn Pws Esgid uchel wedi bod yn ychydig o rwystr wrth ddechrau'r stori.

Mae'r cyd-bwysedd rhwng niferoedd yr adnoddau gwreiddiol a'r addasiadau a gynhyrchwyd i'w groesawu.