Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

adeiladwyd

adeiladwyd

Adeiladwyd hwy mewn rhesi yn agos i'r ffatrioedd.

Yr englyn yn Gymraeg, fel y gŵyr y cyfarwydd, yw: Adeiladwyd gan Dlodi; - nid cerrig Ond cariad yw'r meini; Cydernes yw'r coed arni, Cyd- ddyheu a'i cododd hi.

Hanes a phensaernïaeth mannau addoli yng Nghaerdydd a adeiladwyd yn ystod y mil o flynyddoedd diwethaf.

Adeiladwyd cyfran helaeth o stoc tai cyngor yr ardal yn ystod y cyfnod hwn a hynny'n bennaf gan y cyn-gynghorau trefol.

Nid adeiladwyd porthladdoedd mor sylweddol a chadarn â rhai heddiw ers talwm, ac erbyn hyn mae llawer ohonynt hwythau wedi eu dinistro neu wedi'u gorchuddio â thywod a llaid.

(Fe glywsoch efallai am y cyfrifiadur newydd, anferth ei allu, a adeiladwyd yn yr Amerig.

Adeiladwyd y mwyafrif o ysgolion gwledig Ceredigion a Chaerfyrddin rai cenedlaethau'n ôl i wasanaethu'r patrwm o gymunedau a oedd yn bodoli ar y pryd.

Adeiladwyd y Stiwt mewn cyfnod di-am iawn, amser o ddiweithdra a thlodi, gwaeth o lawer na heddiw.

Ceir yma enghraiffl bwysig o gaer o'r Oes Haeam, a adeiladwyd gan y Celtiaid cynnar, sef Tre'r Ceiri.

Adeiladwyd y lladd-dy at safon y Gymuned Ewropeaidd.

Adeiladwyd hen wal gerrig yn y gornel yma o'r oriel, yn amgylchynu ysgubau o ŷd a cherrig malu hynafol.

Mae'n ymddangos mai sylwedd y gwyn oedd fod y cenhadwr yn arfer mynd ar draws y compownd yn y bore bach, i'r tŷ gweddi a adeiladwyd ganddo, yn ei pyjamas.

Adeiladwyd hi gan yr awdurdod lleol.

adeiladwyd Cronfa'r Brenig yn y saithdegau.

Ar ôl y telesgop yma adeiladwyd pob telesgop arall o unrhyw faint drwy ddefnyddio drychau.

Fel ail reswm cyffredinol dywedir bod y cyfnod llewyrchus yma'n deillio o'r datblygiadau yn ein gwybodaeth am weithgarwch yr economi: fod syniadau Keynes, a'r datblygiadau mewn polisi%au a adeiladwyd ar y seiliau damcaniaethol hynny wedi galluogi'r Llywodraeth i gadw'r economi ar lwybr cul, heb ormod o chwyddiant na thyfiant.

Roedd y rheilffordd i'r Bala wedi ei chau a'i chodi erbyn i mi gyrraedd yr ardal, ac adeiladwyd ffordd newydd sbon drwy Gwm Prysor.

Yn ystod ei gyfnod ef yr adeiladwyd y Festri a'r Tŷ Capel, a chofnodir iddo fedyddio dros gant o blant.

Adeiladwyd hwn ar dir a gafwyd gan Owen Roberts, Ty'n Pant, a phregethwyd ar ei agoriad gan y Parchedigion Thomas Charles a Ffowc Evans.

Adeiladwyd goleudai newydd i nodi'r creigiau twyllodrus o gwmpas y glannau ond, serch hynny, byddai aml longddrylliad.

Y mae tu mewn yr eglwys hon fel arddangosfa o holl arddulliau pensaerni%ol y canrifoedd - cyfle nid yn unig i ddisgrifio'r tu mewn a'r capeli ochr a adeiladwyd yn raddol ar hyd y canrifoedd, ond hefyd i blethu cerddoriaeth y cyfnodau i mewn.

Adeiladwyd llawer o gartrefi modern, ac y mae cyfleusterau siopa a hamddena'r dref ymhlith y goreuon ym Mhrydain.

Adeiladwyd y tai teras gymaint â dau gan mlynedd yn ôl ar gyfer miloedd o weithwyr mewn ffatrioedd.