Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

adeiladwyr

adeiladwyr

Roedd eraill yn rhwygo dail pluog o ganghennau milddail y dr, a'u cludo yn eu cegau i'r adeiladwyr.

Un o wrthwynebwyr y prosiect yw'r hanesydd lleol Dilwyn Miles a fu'n dadlau'n gryf nad oedd y siwrnai yn adlewyrchu'r sefyllfa yn Oes y Cerrig gyda'r cychod, er enghraifft, yn rhai llawer gwell na'r rhai a fyddai ar gael i adeiladwyr Côr y Cewri.

Ond, er bod traddodiad diwydiannau trymion De Cymru yn cael sylw mawr, anwybyddir adeiladwyr llongau a llongwyr y Gogledd i raddau helaeth, sef y bobl a sicrhaodd gyfoeth i'r ardal ac a alluogodd i lawer o gapeli, ysgolion a cholegau'r rhanbarth gael eu hadeiladu.

Fe ddygir pen Brên i Lundain ar draws hen ffordd a ddefnyddiwyd gan adeiladwyr Stonehenge.

Ond efallai mai un o'r dylanwadau pwysicaf ar y tirwedd yw'r bobl - ffermwyr, adeiladwyr a choedwigwyr.

Consortiwm o adeiladwyr lleol a enillodd y tendri i wneud y gwaith ac fe ddechreuwyd ar y gwaith rhyw chew mis yn ol.

Nid adeiladwyr proffesiynol oedd y rhain, ond pobl o bob math o alwedigaethau a gafodd eu hethol gan eu cydweithwyr.

Daeth ei chlust yn gyfarwydd a sŵn trafnidiaeth ddieithr yr adeiladwyr yn rhygnu i fyny'r feidir.

Ar gefnau'r adeiladwyr a'r cludwyr roedd y chwilod dr mwyaf, ac roedd pigau llym y pysgod wedi eu torri, er mwyn i'r marchogion gael gwell gafael yn eu caethweision.

Roedd yna adeiladwyr gwell o lawer na'r rhaglaw ar gael.

Wedi cwblhau'r gwaith yn Carneddi bydd yr adeiladwyr yn symud ymlaen i Gerlan.