Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

adwaenir

adwaenir

Mae'r testunau Cymraeg a adwaenir fel Ystoryaeu Seint Greal yn gyfieithiad a wnaed yn y bedwaredd ganrif ar ddeg o ddwy ramant Ffrangeg annibynnol, La Queste del Saint Graal (a luniwyd c.

Cyfuno deunydd a fenthycwyd o'r Brut ac o ramant Ffrangeg, y Merkn en Prose (rhan o Gylch y Fwlgat) a wnaeth awdur anhysbys y testun a adwaenir heddiw fel 'Genedigaeth Arthur', er enghraifft, ac a gadwyd yn llsgr.

Dyma rai o'r newidiadau sydd yn angenrheidiol o fewn y metamorffosis as mae'n angenrheidiol i'r cyfan o'r newidiadau fod yn bresennol ac wedi eu cwblhau cyn yr adwaenir yr ammffibiad.

Mae i'r naw ffibril perifferol ffurfiad dwbl yn cynnwys dau is-ffibril perifferol a adwaenir fel A a B.

Menter blaengar a phwysig yw'r strategaeth hon, a adwaenir wrth y term All Wales Strategy (AWS).

Fe'i adwaenir, ar gyfrif ei faint, fel 'Y Beibl Mawr'.

Yn ystod y bumed a'r chweched ganrif, llwyddasant i feddiannu rhannau helaeth o'r wlad a adwaenir heddiw fel Lloegr.

Erbyn hyn deuthum i wybod mai'r ymlusgiad a adwaenir fel y monitor lizard oedd iguana y trapiwr.

Mae'n wir nad fel enwau mewn llyfrau hanes yr adwaenir hwynt gan lawer o'r cyhoedd: ychydig o'r bobl sy'n gyfarwydd â'r trefi hyn sy'n cofio bod y Normaniaid wedi ymosod yma, a'r Rhufeinwyr o'u blaen.

Bu i'r dŵr gasglu a chrynhoi hyd y gwastadeddau yn rhan ogleddol y blaned a ffurfio yr hyn a adwaenir yn iaith y seryddwyr fel Cefnfor Borealis.