Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aeddfed

aeddfed

Roedd yn ymdeimlo â'r grym mewn golygfa ac yn cyfleu hynny, yn ei weithiau aeddfed, gydag eiddgarwch disgybledig.

Ac yn ei sgil, cyfundrefn y frawddeg aeddfed.

Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rôl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bu'n chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben a'i glustiau mewn cariad â mamgu 60 oed.

Ar ôl diolch am allu i'w fwyta, clywaf ef yn dweud, "Er i mi dreulio bron i hanner can mlynedd ar y môr fy hoff sŵn yw si awel ysgafn dros barc o geirch aeddfed." Credaf fod gwên radlon yr "hen Grynwr" ar y bocs ceirch yn ysbrydiaeth iddo hefyd.

Yn sicr mi fyddwn ni yn chwarae caneuon Bysedd Melys yn aml iawn ar Gang Bangor gan eu bod yn meddu ar swn aeddfed iawn a chaneuon syn gofiadwy.

Yr un fwyaf egr lC amrwd ei bygythiad a'i hanogaeth ydyw Ltais y Priodfab Howell Davies, lle traethir yn ebydllon am of nadwyaeth uern, ac yna am erfyniad y Mab am le yn y galon; ond mewn print, ymddengys ei dannod a'i dyhead yn hynod denau.' O'u cym~ru ~ hon, mor aeddfed, mor rhesymegol, mor flasus ydyw pregethau Rowland !

Ac os bu rhaid i'r plentyn fod yn ofalus o'i iaith, fe dyfodd yn hynod o aeddfed mewn byr amser.

Roedd Heledd yn un o'r bobl mwyaf aeddfed y gwn i amdanyn nhw - rhy aeddfed, efallai, i allu amgyffred na fyddai pawb yn ymddwyn gyda'r un aeddfedrwydd a hi.

Yr Athro WJ Gruffydd oedd hwnnw: yntau wedi dod allan yn Bleidiwr amlwg yn sgil ei wrthwynebiad i'r Ysgol Fomio, ac wedi'i gynhyrfu cymaint gan y prawf yn Llundain nes cyhoeddi y byddai Cymru mwyach yn cyfrif pob Sais yn elyn; galwodd ar Gymru oll i foicotio coroni'r brenin Siôr Vl, ond nid oedd hyd yn oed fro enedigol Gruffydd ei hun yn aeddfed i ymwrthod a the parti'r dathlu pan ddaeth yr adeg.

Safai'r dref ar ben bryn yng nghanol perllannau olewydd a gwinllannau aeddfed.

Dilyn twrnameintiau 'diffrwyth' yw ei fywyd yn hytrach na chynnal ei deyrnas yn arglwydd a llywodraethwr aeddfed.

Edward Vaughan yn ddiau yw'r amaethwr gorau yn Nyffryn Aerwen a phob ffermwr yn disgwyl ei arweiniad ef i dorri'r gwair: Yr oedd Edward Vaughan fel barcud i weld gweiryn aeddfed a machlud cadarn.

Realiti'r sefyllfa, wrth gwrs, oedd fod Lithuania'n ceisio creu safle iddi'i hun fel gwladwriaeth aeddfed, fodern ac roedd digwyddiadau'r dydd i fod yn ernes o hynny.

Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rôl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bun chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben ai glustiau mewn cariad â mamgu 60 oed.

Serch hynny, nid beirniad ifanc carlamus a'i lluniodd, ac y mae'n bwysig yn natblygiad y beirniad aeddfed.

Llais fel pres, yn gyfoethog ac yn sgleiniog ac yn aeddfed.

Mae gan yr Archentwr Carlos Esquivel lais bas melfedaidd, rhyfeddol aeddfed a chyfoethog o ystyried ei fod yntau'n ifanc - bron yn union yr un oed ag enillydd y noson.

Cafwyd perfformiad aeddfed dros ben gan Stevens.

Oedd, roedd ei gorff yn lluniaidd ac yn aeddfed, yn barod ar gyfer unrhyw ferch.

Dyna beth yw bod yn berson mewn oed: dysgu addasu i sefyllfaoedd newydd, pa mor anodd bynnag y bo hynny." "Aeddfed?

Prin bod yn yr emyn lawer o nodau'r Elfed aeddfed, ond y mae'n rhagredegydd i gyfangorff yr emynau mewn ffordd arall.

Byddai'n well ganddo fod yn aeddfed ag wyneb fel hen esgid.

Ond mae'n hen hen stori; mae'n digwydd i filoedd o bobl, o hyd ac o hyd, ac mae'r mwyafrif helaeth o bobl yn ddigon aeddfed ac anhunanol i dderbyn y sefyllfa, a gwneud y gorau o'r gwaethaf.