Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aethon

aethon

Aethon ni ar y blaen eto heno - ni wedi gwneud hynny yn erbyn Armenia ac yn erbyn Norwy.

Fe aethon nhw ati i ddinistrio pob agwedd o'r ugeinfed ganrif yn enw'r chwyldro, gan gynnwys cael gwared ar grefydd, arian a chysylltiadau teuluol.

Ac fe aethon nhw ar goll yn yng nghanol y bobol cyn imi gael gwybod rhagor.

Fe aethon nhw adre yn sicr bod rhaid cefnogi'r sianel Lydewig a bod ynddi y gallu i wneud gwahaniaeth i sawl agwedd o fywyd Lorient a Llydaw.

Wyth niwrnod yn ddiweddarach, fe aethon nhw â'r gŵr.

Yr wythnos ola aethon ni i'r Eisteddfod yn Nhrelew.

Yn y dre, mi aethon nhw i siop fawr a phrynu pump cadair newydd a phump gwely newydd.

Felly, mi aethon ni i fyny i ardal yr Alhambra - Oxford Street Beirut - ac, ar waetha'r gymhariaeth, mi roedd yna dlodi aruthrol yna.

Mi fyddai'r grym yn dal yn styc ar y top ac mi fyddai'r trydydd o'r tair carfan yna enwais i yn gynharach yn dal i drïo dyfalu lle aethon ni'n rong.

Yna fe aethon ni ymlaen i drafod y ddeddf iaith bresennol, a basiwyd yn 1993, ac sydd felly yn perthyn nid yn unig i'r ganrif ddiwetha' erbyn hyn, ond hefyd i oes wahanol.

Yr ail wythnos, aethon ni mewn bws ar hyd y Paith.

Mi aethon nhw a phob peth oddi yno yn flodau ac yn llwyni - a hyd yn oed y pwll pysgod a'i drigolion.

Falle bod rhai yn meddwl i ni fod yn lwcus yn ein gêm gynta yn erbyn Caerlyr ond fe aethon ni lan yna i ennill, meddai.

Ond roedd yna ambell i ddigwyddiad arall hefyd, fel y tro yr aethon ni i lawr i ardal y Corniche, y glan môr a fu unwaith yn un o lefydd brafia'r Dwyrain Canol i gyd.

Ond yn yr ail hanner doedden nhw ddim yn edrych fel petaen nhw'n mynd i ddod nôl mewn i'r gêm a fe aethon ni ychydig bach yn ddi-ofal.

I mewn i'r fasged fawr yr aethon nhw i gyd i'w cario adra, ac mi 'u rhannwyd nhw wedyn, fel bod 'na ddigon i swpar yn Cae Hen a Nant-y Wrach.

Aethon nhw ar y blaen wedi 13 munud drwy beniad Gari Lewis.

A lle aethon ni?

Ddiwrnod cyntaf ein trip aethon ar jumping crocodile cruise.

Ddiwrnod neu ddau wedyn fe glywsom fod pobl yn cael croesi'n ôl unwaith eto, ac fe aethon ni i gyd allan i ddathlu `grym y wasg'!

Yn naturiol, mi aethon ninnau yn y car i weld y lle ac yno y gwelais un o'r golygfeydd mwya' trawiadol.

Roedd gan y ddau drwydded yrru, a mi aethon i lawr yn y diwedd i Andalusia, i Granada rwy'n meddwl, ac aros yno mewn gwesty bychan.

'Aethon nhw 2 - 0 ar y blaen i Iwcrain gartre cyn colli'r gêm.