Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

af

af

"Mi af i adref i nôl y car a galw amdanat ti.

'Ond mi ewch i bleidleisio?' 'Af.

Ac mi af innau y ffordd arall ac mi welaf rywun ac mi ddwedaf innau dy fod ti wedi marw, ac nad oes gennyf yr un ddima goch y delyn i dy gladdu'.

"Os ŷch chi'n barod, doctor, fe af fi â chi i gwrdd â'ch pennaeth.

Mi af allan drwy'r cefn i'w osgoi o." "Does arna' inna' ddim isio'i weld o 'chwaith," meddai Snowt.

Pan gaf amser af ati i geisio mwy o olau ar y mater.

Mi fydd yn rhaid i rywun gynhyrfu'r hogia', yr hogia' fydd heb ddim i'w wneud!" "Aros ein hamser fydd raid i ni," ychwanegodd Elystan yn bwyllog, "ac wedi i'r hin gynhesu peth, mi af i â thi i lawr i'r Clas belled â'r Betws, Gwgon.

Daeth Sera i ddeall mai dim ond tlodi af truenus a fedrau yrru pobl i ymadael â'r ynys euddwydiol honno i geisio bywyd newydd ym Mhrydain.

Mi af i â nhw i'r fan honno." "Delfrydol.

Mi af inna' i gael gair efo Mr Rees." "Ai ai, syr.

Teimlwn yn glwyfedig, ac ebe fi, dipyn yn gynhyrfus: ``Dafydd Dafis, os nad af i'r athrofa yrŵan, nid af yno byth.

does dim ots, " meddai wrthi hi hun, fe af i i'r'r.

'Dyma'r cyfeiriad, ond fe af i â chi yno'n syth bin, os dowch chi.

Mi fydd yn dda gweld Dad, ac mi fydd yn rhaid dweud wrtho nad yw Mam wedi dod." "Mi af i â'r rhain i'r goleudy, brysiwch chi rŵan i fod yn barod ac fe af â chi yn syth dros y Garth fy hunan.

Pan af at y cownter, dywed y dyn nad siec sydd ei angen ond y cerdyn.

"Mewn garej ydy ni, Bigw.' Pan af at y cownter, dywed y dyn nad siec sydd ei angen ond y cerdyn.

'Os oes arnoch chi wir eisiau gwe]d, mi af i â chi o gwmpas.' 'Dyna pam y dois i yma.' Cynyddodd sŵn y peiriannau wrth iddynt nesa/ u at yr adran gynhyrchu.