Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aflonyddwch

aflonyddwch

Aflonyddwch yn y maes glo oherwydd y dirwasgiad.

Mwy o aflonyddwch cymdeithasol yn codi i'r wyneb wedi ymosodiadau ar dai a busnesau Iddewon yn Nhredegar, Bargoed a Glyn Ebwy.

'Roedd yr aflonyddwch di-daw yn ei chorddi hithau, yn ei gwahodd ac nid yn ei phoeni, fel y poenai ei nain.

Ond ni thalwyd llawer o sylw i'r aflonyddwch diwydiannol a oedd ar gynnydd: 'Cyllideb i'r Bobl' a'r twf yn Llynges yr Almaen a bwysai ar feddwl y Llywodraeth Ryddfrydol.

Cychwyn cyfnod yr 'Aflonyddwch Mawr', sef y don o anniddigrwydd a ddaeth yn ffenomen ryng-genedlaethol.

Canolfan yr aflonyddwch oedd Lerpwl, lle daeth y docwyr ma's o dan arweiniad Tom Mann mewn cydymlyniad â'r morwyr.

Gall bensednne a chyffuriau tebyg achosi cyflwr o gynnwrf meddwl ac aflonyddwch corfforol ynghyd