Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

agorais

agorais

Agorais ddrws y car a chamu allan.

Doedd o ddim wrth y drws pan agorais iddo ddod i mewn am ei frecwast.

Agorais ffenestr y coridor a theimlo'r gwynt yn oer.

Un dydd Sul mi rois i solpitar yn ei fwyd, er mwyn gwneud iddo chwysu, ac yna, wedi iddo fynd i'w wely, mi agorais y ffenest' yn slei bach.

Agorais fy ngheg, a rhoddodd imi'r sgrôl i'w bwyta, a dweud wrthyf, Fab dyn, bwyda dy hun a llanw dy fol â'r sgrôl hon yr wyf yn ei rhoi iti.

Gobeithio y ca i ddigon o amser i ddarllen y Testament Newydd 'to." Ar Noson y Groglith gofiadwy honno agorais ei Feibl a gweld fod y set rubannau yn lliwiau gwyliau'r eglwysi yn nodi'r penodau a'r pennawd "Cariad Paul at y Thesaloniaid.

Agorais ef.

Agorais fy llygaid, arafodd y drymiau ac roeddwn innau yn ôl yn Affrica.