Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

agorwyd

agorwyd

Agorwyd yr yl yn swyddogol ar y nos Fawrth gan Faer y Ddinas, Sgnr.

Toc, agorwyd y drws gan blismon tew swta.

Bydd e'n disgwl amdanat ti tu fas.' Rhoddodd y ffôn i lawr, troi at ddrws cefn y swyddfa a gweiddi, 'Thomas!' Agorwyd y drws gan ferch yn ei hugeiniau cynnar.

Canolfan a agorwyd yn swyddogol gan Colin Jackson a Jamie Baulch yn gynharach eleni.

Wedi i bawb fachu gwely yn un o'r stafelloedd - Y Nyth (bechgyn), Y Ffae (merched), a'r Twll (chwyrnwyr), agorwyd y penwythnos gyda thrafodaeth ar y flwyddyn a aeth heibio.

Canolfan Felin Fach ym Mhwllheli - partneriaeth gyda MIND, Cais a'r Cyngor Gwlad - a agorwyd gan ein Is-Lywydd, Mr Dafydd Wigley, AS

Dyma gyrraedd y t a churo'r drws, ac fe'i agorwyd gan hen wraig sydd yn gwahodd y gr i'r parlwr.

Agorwyd y drws y tu ôl iddo a daeth Pierre i mewn.

Pan ail agorwyd gwaith y Gwscwm adeg y Rhyfel Byd Cyntaf fe gefais i'r cyfle i fynd drwy'r hen waith draw hyd waelod y pwll a gweld mai'r Pillar & Stall oedd y dull o weithio'r glo ganddynt ac i edmygu'n fawr y grefftwaith ar y pwll oedd tua chan troedfedd o ddyfnder a deg troedfedd ar draws.

Yn Ciwba a Libya, fe agorwyd drysau i ni nad oedd gohebwyr o Loegr wedi ffwdanu cnocio arnyn nhw.

O'r cwmwd aethom dros y bencydd a'r rhosydd yn fintai fechan o blant o bedwar cartref i'r ysgol, lle'r agorwyd inni feysydd a bydoedd newydd o oleuni.

Rhedodd i mewn i'r bwthyn cyn gynted ag yr agorwyd y drws.

Agorwyd arch Ann Parry eto, ac er mawr syndod i'r ardalwyr, arhosai eto heb lygru ac mor brydferth ag erioed.

Agorwyd y drws mawr allanol iddynt gan was mewn lifrai ysblennydd.

Tŷ'r Cymry Agorwyd tymor newydd y Gymdeithas Gymraeg yn y Crypt Eglwys Mihangel Sant gyda rhaglen wedi ei threfnu gan yr ysgrifennydd.

Agorwyd drws ei gell; rhuthrodd tri cheidwad i mewn iddi; trawsant y carcharor i lawr â'u clybiau a chariwyd Bili Mainwaring yn lledfyw i'r wallgofgell.

Yna, agorwyd drws mawr derw a hyrddiwyd y ddau i mewn i ryw ystafell ym mhen ucha'r castell, a bolltio'r drws ar eu holau.

Agorwyd y drws a safodd yr Hindw o'u blaenau wedi gwisgo amdano.

Agorwyd yr ogof yr wythnos yma ar ôl ei chau er dyfodiad y dyn gwyn.

Agorwyd hi gan yr ysgrifennydd yng ngŵydd y tîm a'r aelodau.

Agorwyd y gwersyll ym mis Chefror eleni, a does dim toiledau wedu cael eu codi eto.

Daeth darlledu i Gymru ym 1923 pan agorwyd gosraf 5WA yng Nghaerdydd.

Pryd yr agorwyd y pwll ?

Roedd blodau prydferth ar bob sil ffenestr ac agorwyd yr eglwys gan bregethwr gwâdd o Lundain.

Rwyf am adael y blynyddoedd cyntaf, pan agorwyd y gwaith allan, ac am ddechrau rwan hefo'r gwaith wedi ei ddatblygu tipyn bach, hynny yw, wedi gwneud lle i ddynion weithio yno.

Agorwyd lladd-dy newydd yn Llanrwst yn ystod misoedd yr haf.

Amlygwyd ei hymrwymiad i gynnwys Cymru gyfan pan agorwyd stiwdio newydd y BBC yn Wrecsam, lle mae gan y rhaglen bellach ei gohebydd ei hun.

Agorwyd droriau a chypyrddau, a chwalwyd dillad a phethau ar hyd y lle.

Torrwyd y gwifrau'n ofalus ac agorwyd clawr y bocs.

"Rwan, dim o dy lol di," meddai'r bachgen, ac ar y gair, agorwyd drws yr ysgol yn sydyn, a daeth Mr Roberts allan.

Pan ail agorwyd gwaith y Gwscwm adeg y Rhyfel Byd Cyntaf fe gefais i'r cyfle i fynd drwy'r hen waith draw hyd waelod y pwll a gweld mai'r Pillar & Stall oedd y dull o weithio'r glo ganddynt ac i edmygu'n fawr grefftwaith ar y pwll oedd tua chan troedfedd o ddyfnder a deg troedfedd ar draws.

Agorwyd yr ysgol gynradd Gymraeg gyntaf hanner canrif yn ôl i gynnal y diwylliant a'r iaith Gymraeg ymhlith plant tref fechan Aberystwyth a oedd yn cyflym ymseisnigo.

Gwagwyd pob cas, ac agorwyd pob parsel.

Yr oedd dydd Llun yn ddiwrnod mawr yn Y Porth, Rhondda, pan agorwyd yn swyddogol hen ffatri ddiod pop Corona yn ganolfan heb ei hail ar gyfer y diwydiant adloniant Cymraeg.

Ymhen ychydig agorwyd y drws a cherddodd dyn dieithr i mewn yn dalog.

Pan agorwyd sinc newydd yn Hafod Owen gwelwyd fod yn rhaid adeiladu twr uchel i gynnal cadwyni'r 'Blondin', ac i Francis yr ymddiriedwyd y gwaith o'i godi.

Agorwyd yr arddangosfa gan Justine Merritt ei hun.

Agorwyd drws a'i gau y tu cefn i'r jyngl.

Gyda dyfodiad JE i Gaernarfon a sefydlu Swyddfa'r Blaid yn y dref agorwyd pennod newydd yn ei hanes.

Agorwyd dau draen sylweddol i draenio wyneb y gors, yn gyfochr â'r brif afon ond y tu allan i'w hargloddiau Rhoddwyd yr enw Traen Menai a Thraen Malltraeth arnynt; ond enw pobl yr ardal arnynt y rhan fynychaf yw Yr Afon Fain.

Agorwyd cronfa i helpu'r rhai a adawyd yn weddwon ac yn amddifaid, gan weinidogion y dref, yn eu plith y Parch Roger Edwards, Y Parch Owen Jones (Meudwy Môn) a'r Parch Thomas Jones, awdur Y Noe Bres.