Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aifft

aifft

Dangosodd hynny iddi am y tro cyntaf pan arweiniodd hi allan o'r Aifft, ei harwain i fod, - a byth wedyn yr ecsodus hwnnw yw prif gyfeirbwynt eu perthynas.

Yr ecsodus o'r Aifft a brofai fod Duw trosti; a'r ecsodus yr un fel a ysbrydolai Israel i gredu y cai waredigaeth ddwyfol yn niwedd amser.

Wrth ddisgrifio hanes Jacob yn mynd i'r Aifft (Gen.

Erbyn hyn nid oedd neb yn defnyddio hen lwybr y fasnach gaethweision a redai o berfeddion Affrica i'r Aifft a thu draw.

Heb fanylu gormod, 'roedd wedi ymddwyn mewn ffordd anwadal iawn tuag at yr Aifft, a'r gwledydd hynny a oedd â diddordeb arbennig ganddynt yng Nghamlas Suez, yn ystod y pedwar mis cyn yr argyfwng.

Doedd ganddo ddim crebwyll diplomyddol o unrhyw fath, a llwyddodd i elyniaethu un o gyfeillion pennaf Libya, sef yr Aifft.

Ac roedd arweinydd yr Aifft, Anwar Sadat, yn ei gasa/ u.

b Prif ddigwyddiad hanes Israel ar ôl y waredigaeth o'r Aifft oedd y Cyfamod ar fynydd Sinai.

O ddyddiau Abraham, trwy'r caethiwed yn yr Aifft a'r Ecsodus oddi yno, yr hyn a gawn yw pobl yn tyfu ac yn datblygu nes dod yn genedl.

a Prif ddarlun y waredigaeth yn yr Hen Destament oedd y Pasg pan waredwyd y genedl o'i chaethiwed yn yr Aifft a'i harwain i ddiogelwch trwy'r Môr Coch.

Rhyfel Yom Kippur rhwng Yr Aifft ac Israel.

Ar y silff ben tan yr oedd amryw o bethau bach copr a ddaeth hi o'i thaith i'r Aifft.

Fel y gwaredodd Duw Israel o'r Aifft â gwaed ŵyn y pasg yn amddiffynfa i'w phlant rhag angau, gwaed Crist bellach sy'n cadw'r ffyddloniaid rhag rhaib y farwolaeth sy'n ffrwyth pechod.

Mae Layard yn trafod chwedlau perthnasol eraill, megis hanes Zeus a Hephaestus a Thetis, a hanes geni Athene, byd duwiau'r hen Aifft a byd Aborigineaid Awstralia.