Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ailddechrau

ailddechrau

Daw'r bygythiad wrth i gwmni Alchemy a dynnodd eu cynnig nhw'n ôl i brynu Rover ddydd Gwener ddweud eu bod yn fodlon ailddechrau trafod gyda BMW.

Tawelodd y stadiwm wrth i'r cefnogwyr aros i weld a fuasai'r gêm yn ailddechrau.

Wrth batrymu cwrs, y brif sialens yw adeiladu'r cam nesaf ar y cam o'i flaen, heb ailddechrau, heb ddrysu neb â chymysgfa, bob cam yn helpu'i gilydd.

Gwrthododd gais y Dylwythen Deg ac ailddechrau'r daith ar ôl y bêl.

." Gafaelais yn dynnach yn ei fraich i geisio'i rwystro rhag ailddechrau cwyno'n uchel.

Ar brydiau, pan oedd y stêm yn isel, fe stolid (atal), y peirianwaith, gan ddal platen yn dynn yn y rowls, ac ni ellid ailddechrau'r peirianwaith heb ryddhau'r pinnau a ddaliai'r blaten yn y rowls.

Os lleddaist yr helflaidd rwyt yn cymryd y Dorch Aur oddi am ei wddf a'th saeth o'i gorff cyn ailddechrau ar dy daith.

Ailddechrau dyfrhau'r blodau fin nos ym Mhlas Gwyn.

Meddyliodd Mam wedyn mae'n siŵr mai sŵn Gwenan yn tisian yn ei chwsg roedd he wedi'i glywed, ac aeth yn ei hôl i'r stafell ymolchi i ailddechrau chwilota.

Pesychodd y cynorthwywr yn ei ymyl, gan awgrymu'n ddiymhongar y byddai'n well iddo ailddechrau.

Trodd y Cyrnol a galwodd ar i un o'i is- gapteiniaid beri i'r ddau ffariar brysuro; yna aeth yn ei ol at yr heol fawr ac ailddechrau marchogaeth 'nol a blaen yn aflonydd.

Roedd y cythrwfl wedi ailddechrau, yng Nghymru yn ogystal a Lloegr.

Eglurais nad oedd yr un ohonynt wedi ceisio cael ysgariad ar ôl iddynt wahanu ac y byddwn weithiau yn meddwl, neu'n hoffi meddwl, mai ailddechrau hefo'i gilydd fyddai diwedd y stori.

Mae Ethiopia wedi diodde eu colledion mwya" mewn diwrnod ers iddi ailddechrau'r rhyfel bythefnos yn ôl," meddai.