Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alan

alan

Cymrodd hi chwarter awr arall i Gymru sgorio eto - Alan Bateman yn torri drwy amddiffyn America a rhyddhau ei gapten Mark Taylor i groesi.

Ond yn ôl Cadeirydd Pwyllgor y Chwe Gwlad, Alan Hosie, fe allai'r sefyllfa newid ar unrhyw adeg.

Gêm gyfartal, felly, a digon i Alan Cork gnoi cil yn ei gylch.

Roedd Lloegr yn ffodus i fod ar y blaen 2- 1 ar yr egwyl diolch i gic o'r smotyn gan Alan Shearer a gôl gan Michael Owen.

Mae cyn-gapten Morgannwg, Alan Jones, yn Sri Lanka a wedi bod yn dilyn y gyfres.

Mae amddiffynnwr Celtic, Alan Stubbs, wedi'i gymryd i'r ysbyty unwaith eto.

Y capten y diwrnod hwnnw oedd Alan Jones.

Hon oedd ail fuddugoliaeth Caerdydd yn olynol dan Alan Cork.

A dyma yn awr gan Alan ac Elwyn Edwards gymwynas arbennig arall.

Ond 'roedd barn Alan yn fwy llym.

Roedd Yr Albanwr Alan McManus ar ei hôl hi o wyth ffrâm i un wedi'r sesiwn gynta gyda Patrick Wallace.

Cyrhaeddodd Alan Shearer Wlad Belg ddoe ar ôl cael sgan ar ei ben glin.

''Roedd Alan yn iawn, Sylvia.

Gavin Gordon, ymosodwr Lincoln, yw'r chwaraewr diweddara i ddal llygad y rheolwr Alan Cork.

Ceir tetsun pob Cadair a Choron ynghyd a manylion o'r beirniaid, yr enillydd, cerdi gwrthodedig ac ymateb a dadansoddiad Alan Llwyd o'r testun, y cerddi, a'r beirniaid.

Daeth peth llwyddiant i Alan Cork yn ei gêm gynta'n llywio Caerdydd.

Alan Llwyd wedyn - mae rhychwant ei ganu fo yn eang iawn, iawn.

Fe gafodd ei freuddwyd ddyrys neithiwr, a bu ar ddihun yn hir yn gofidio am Alan a Shirley a Beti ac, yn y diwedd, am Marged.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd: Canodd Cynan am y Tad Damien a fu'n gofalu am y gwahangleifion ar Ynys Molókai ym Moroedd y De, ond yn guddiedig-gyfrwys mae'n sôn am y Rhyfel Mawr ar yr un pryd, ac wrth fyfyrio ar aberth eithaf y Tad Damien yn myfyrio ar aberth y milwyr yn y Rhyfel Mawr yn ogystal.

Mae Crystal Palace - sydd mewn perygl o syrthio o'r Adran Gyntaf - wedi diswyddo'u tîm rheoli, sef Alan Smith a Ray Houghton.

Prif hyfforddwr Caerdydd, Alan Cork, yw rheolwr gorau mis Tachwedd yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Yn y rhaglenni radio, ymunodd y beirniad ar hanesydd Hywel Teifi Edwards âr bardd Alan Llwyd, i drafod gwahanol bynciau dadleuol yn hanes yr Eisteddfod.

Alan Llwyd, Gerallt Lloyd Owen a Dic Jones - dyna'r tri rydw i wedi trïo eu hefelychu nhw.

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas.

Alan Cork, nid Bobby Gould, fydd yn dewis tîm pêl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer eu gêm oddi cartref yn erbyn Carlisle United heno.

Mae son bod United am arwyddo golwr Blackburn, Alan Kelly, ar fenthyg.

Parhaodd y thema ddrama yn Unwaith Yn Ormod, drama gyntaf y bardd, beirniad llenyddol ac awdur sgrîn Alan Llwyd ar gyfer y radio ai stori dditectif gyntaf - dau brofiad newydd iddo.

Mae rheolwr Caerdydd, Alan Cork, wedi pwysleisio hynny'n barod.

Ond fel arfer roedd yn well ganddi hi'r shifft gynharach, er mwyn bod adre pan gyrhaeddai Shirley ac Alan, yn lle bod y cyfrifoldeb yn syrthio ar Beti o hyd.

Alan Llwyd ac Ioan Gruffudd Cafwyd hanes huawdl am newidiadau cymdeithasol yr 20fed ganrif yn Canrif o Brifwyl, cyfres chwe rhan a ysgrifennwyd gan y bardd enwog Alan Llwyd.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd.

Dwin meddwl bod siawns dda gan Forgannwg yfory, meddai Alan.

Un rheswm am y duedd yw fod gan y beirdd eu hutgorn misol, sef Barddas, heb son am ddawn ffanfferaidd Alan Llwyd fel lladmerydd Cymdeithas Cerdd Dafod, a'i weithgarwch di-ben-draw fel bardd, golygydd a threfnydd Cyhoeddiadau Barddas.

Ond doedd hi ddim yn hawdd i dîm Alan Cork.

Danfonwyd Alan Smith oddi ar y cae i Leeds hefyd cyn y diwedd.

Yn y rhaglenni radio, ymunodd y beirniad a'r hanesydd Hywel Teifi Edwards â'r bardd Alan Llwyd, i drafod gwahanol bynciau dadleuol yn hanes yr Eisteddfod.

Mae Clwb pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd Alan Cork yn hyfforddi a dewis y tîm yn lle Bobby Gould o hyn allan.

A bydd y capten, Alan Shearer, yn ôl - yr anaf i'w benglin wedi gwella.