Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

albym

albym

O'r diwedd mae albym newydd sbon Anweledig wedi cyrraedd y swyddfa ac wedi bod ar ein stereo ers hynny.

I mi, felly, dyna pam fod yr albym yma mor siomedig.

Mae'r albym di hanner ei orffen.

Ma Caban wrthin brysur yn recordio albym newydd yn eu stiwdiou hunain yn Llanberis.

O hynny fe ddaeth y "llun" yn gyflawn a chrewyd albym unigryw sy'n ddadlennol iawn.

Mae'n RHAID i chi fynnu copi o albym newydd Anweledig, ac os ydach chi eisiau copi am ddim yna mi fyddwn ni'n rhoi copi yn wobr bob nos yr wythnos yma rhwng deg a hanner nos.

Tystion: Yn dilyn llwyddiant albym newydd y Tystion - Hen Gelwydd Prydain Newydd - mae'r grwp hip hop yn parhau i fod yn brysur gyda gig yn y Toucan, Caerdydd nos Fawrth Hydref 17.

Yn ogystal a chwaraer gigs uchod bydd Anweledig yn parhau gyda'r gwaith o recordio albym newydd yn stiwdio Sain gyda'r gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Dyma gân sy'n un o'n ffefrynnau ni oddi ar yr albym.

Mae Joe yn brysur iawn ar yr albym gan mai swn unigryw ei allweddellau sy'n agor y gan yma eto, ac mae Justin hefyd yn amlwg ar yr organ geg.

Disgwyl yn eiddgar yr ydym ni am albym ddiweddaraf Stereophonics hefyd.

Ma nhw di bod wrthin ddiwyd yn hyrwyddor mini-albym newydd, ac yng nghanol y gigs i gyd, daeth y bois i mewn i'r stiwdio yma ym Mrynmeirion i recordio sesiwn acwstic 3 cân - ac maen swnion WYCH. mae'r traciau i'w clywed ar Gang Bangor gydol yr wythnos, a bydd cyfle i ennill copiau o'r CD wedi eu harwyddo.

Y newyddion cyffrous o gyfeiriad MC Mabon ydy y bydd yna albym newydd sbon cyn diwedd y flwyddyn - edrych ymlaen yn barod.

Yn wir, mae'r mwyafrif o'r caneuon sydd ar yr albym yma yn siwr o ymgartrefu yn eich meddwl am gyfnod hir.

Does dim ond angen astudio teitl ambell i gân ar yr albym flaenorol, megis Un Gwydryn Bach a Cân y Crôl, i sylweddoli eu bod yn delio gyda bywyd myfyrwyr yn bennaf.

Wrth reswm mae pawb bron yn unfrydol ynglyn â chydnabod y cyfraniad Meic Stevens i'r byd roc dros y blynyddoedd ac yr oedd yn hen bryd i Les Morrisson dderbyn gwobr am ei waith fel cynhyrchydd gorau ac i ddangos fod Les yn dal i fod mor weithgar - ef sydd wedi cynhyrchu albym newydd Maharishi - Merry Go Round fydd allan ddiwedd y mis ‘ma.

Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn ôl yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.

Fy nghyngor i, felly, fyddai i Stuart, Kelly a Richard ystyried newid cyfeiriad o ryw fath erbyn yr albym nesaf, cyn i'r Cymru ifanc roi'r gorau i'w cynnwys ar eu rhestr o hoff grwpiau...

Aeth blwyddyn arall heibio, a syndod i ni, o siarad hefo fo, oedd nad oedd albym newydd ar y gweill ganddo.

Recordiwyd peth o'r mini albym yn Stiwdio Ofn ar gweddill yn stiwidio Rockfield.

Yn sicr yn agoriad grymus i'r albym ond biti nad yw'r gân yn cychwyn yn bendant.

Yn sicr mae'n ddiddorol, os nad yn arbrofol tu hwnt, ond nid yw'n gweddu gweddill yr albym yn ei chyfanrwydd.

Canu clodydd Charles Bukowski oedd yr albym gyntaf.

Dyma'r drydedd gân ar yr albym.

Fe ddechreua Just Enough Education to Perform yn yr un modd yn union â'r albym flaenorol, wrth i'r gerddoriaeth gynyddu'n raddol nes ffrwydro tua munud wedi i'r trac agoriadol, Vegas Two Times, ddechrau; ond yr hyn sy'n fy nharo i wedi'r ffrwydrad hwn yw pa mor debyg i gerddoriaeth Aerosmith yw'r gân yma.

Peidiwch â nghamddeall i – mae hon yn albym ddigon dymunol, a does gen i ddim amheuaeth y bydd hi'n plesio cefnogwyr y grwp; ond ar hyn o bryd mae Word Gets Around yn dal i fod ar dop y rhestr, er bod yna bellach dair blynedd a hanner ers ei rhyddhau.

Merry Go Roundydy enw albym newydd Maharishi a'r cynnyrch wedi'i ryddhau ar label Gwynfryn.

Braidd yn siomedig oedd gweld dwy sengl newydd y grwp ond yn crafu eu ffordd i'r deg uchaf yr wythnos diwethaf ond does yna ddim amheuaeth er hynny y bydd eu chweched albym, Know Your Enemy, yn mynd yn syth i rif un yn siart y recordiau hir.

Gobeithio y bydd Texas Radio Band yn parhau i gyfansoddi caneuon o'r math yma ac y byddan nhw'n meddwl am recordio albym neu ep yn fuan.

Yn yr un modd mae'r prif drac yn achosi penbleth yn ogystal, gan fod Deud Dim yn agoriad annisgwyl i'r albym.

Yr oedd cymysgedd o draciau o'r tair albym, yn ogystal â chân neu ddwy sydd hyd yma yn anghyfarwydd.

Mi oedd 2000 yn flwyddyn gofiadwy iawn i Gruff Meredith yn gerddorol - rhyddhau yr albym Mr Blaidd yn ogystal a recordio sesiynau i Gang Bangor a Radio One.

Yn ystod y rhaglen gofynnwyd be oedd y prif symbyliad dros yr albym ac ateb Gai oedd fideo o'r diddanwr Billy Connoly yn Neuadd Albert.

Enw'r albym ydy D.I.Y. yn bennaf oherwydd i'r grwp gynhyrchu'r albwm bron i gyd eu hunain, ac wedi gwneud llawer o'r gwaith arni yn eu cartref wrth droed yr Wyddfa.

Cewch archebu Albym's a senglau diweddaraf grwpiau Cymru yn ogystal a darllen y newyddion diweddaraf am y grwpiau a'r gigiau.

Y mae'r albym yn ddatblygiad o'r un flaenorol a mae'n dilyn yr un traddodiad o greu caneuon gafaelgar sydd mor nodweddiadol o gerddoriaeth Maharishi.

Gallwch archebu Albym's a senglau diweddaraf grwpiau Cymru yn ogystal a darllen y newyddion diweddaraf am y grwpiau a'r gigiau.