Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alis

alis

Roeddwn i'n dweud wrthych chi, Alis.

Wedi brolio a chanmol nos Glanme yng Nghymru mae Alis yn ei chynghori fel hyn:

mae Siwan, merch y brenin John o Loegr, yn siarad â'i morwyn Alis yn nrama Saunders Lewis Siwan, ac yn cael hanes noson Glanme ganddi hi.

"Peth digon digysur ydy bod mewn fflat a honno ar ganol ei hailwampio," ebe Emli, "Rhaid i chi ddod atom ni i fwrw'r Sul." "Rydan ni'n byw hefo'n gilydd," meddai wedyn, a throi at Alis a honno'n edrych allan i eangderau'r mor.

Yn y cylchgronau a oedd yn lledu a helaethu eu dylanwad yn hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf roedd ymadroddion fel 'Meibion Hengist' neu 'Blant Alis' am y Saeson wedi mynd yn ystrydebau, neu'n rhan o rethreg y cyfnod.

Fe wrandewais innau ar y cyfan, a gadael i Alis ei thywys hi oddi wrthyf ar hyd y prom.

"Mae yna ddigon o le." Tro Alis oedd syllu ym myw llygad Emli.

"Glywsoch chi, Alis?