Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alla

alla

Ac fe alla i roi disgrifiad da ohono i'r heddlu hefyd.' Erbyn i Debbie fynd yn ôl i'r ysgol nid am ei rhedeg yn unig yr oedd hi'n enwog.

Alla' i byth ddeall hyn.

Alla i ddim dod o hyd i un o'ch safleoedd/storïau.

Alla i ddim dweud.

Dylai'r Cynulliad Cenedlaethol felly basio penderfyniad fod angen Deddf Iaith Newydd a pharatoi'r ffordd tuag at ddeddfwriaeth newydd; a hynny cyn diwedd ei dymor cyntaf. Beth alla i ei wneud?

`Fe alla' i ddringo hwnna,' meddyliodd.

'Dyna ddiwedd - alla i ddim cymryd mwy.'

'Wel, ydy,' atebodd y wraig yn betrus braidd, 'ond alla i eich helpu chi?'

Rydach chi'n gweld pobl efo tai, plant, ceir, bol cwrw - alla'i ddim fforddio bol cwrw!

'Fe alla i ddeall ei benderfyniad e ar ôl bod yn y swydd fy hunan.

'Wel, alla i ddim gweld fod unrhyw beth mawr yn bod arni hi,' meddai Dr Morgan.

'Na, alla'i ddim,' meddai eto, 'achos hyd yn oed os ydi Huws Parsli'n dweud y gwir - ac mae gennyf f'amheuon - hyd yn oed wedyn rwy'n credu fod yna fater bach arall ar ôl, yn toes?

'Alla i ddim gweld dim byd yn ddigri yn yr enw,' maentumiodd Jini.

Mi alla i gydymdeimlo âr dyn yna yr aeth ei hamster ar goll yn ei Fercedes gwerth pedair mil ar hugain o bunnau.

'Alla i ddim credu y byddwn ni mor anffodus â hynny.

"Alla i ddim,' oedd ateb Bethan.

Os alla i ddal fy ngafael yn honno, fe fydd rhywun yn sicr o'm tynnu'n ôl i mewn ar ddec y British Monarch." Wrth lwc, a chyda chymorth y lamp fawr oedd yn goleuo starn y llong fasnach, fe ddaeth o hyd i'r wifren.

Fe alla i ddringo ar hyd y goeden a'i gael yn rhydd.

'Alla'i ddim.' Roedd PC Llong yn dechrau anesmwytho.

Ac fel arbenigwr ar gelloedd, mi alla i dy sicrhau di nad ydi o'n brofiad y gelli di ein twyllo ni yn ei gylch.

"Os alla i ei drwsio rwan, mi ga i aros yn hwyrach yn y bync." Wedi cyrraedd y starn, gwyrodd dros ochr dde'r llong lle'r oedd y cloc.

'Alla i ddim gadael Mam a Rhian ar eu penne'u hunain.'

'Alla i gael gair?'

Gwenodd arnaf, ac yna daeth rhyw olwg i'w llygaid - 'alla i ddim ond ei ddisgrifio fel slei.