Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

allech

allech

A allech ddychmygu un o'n swyddogion pwysig yn dweud, "Y Gymraeg yw'r peth pwysicaf yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru%?

'Allech chi ddim meddwl am ddwy ddynes mor wahanol i'w gilydd.

Gallech, fe allech ddweud bod Alun a Niclas yn llwyddo, yn prysur 'gyrraedd'.

r : allech chi ehangu ar eich safbwynt gwrthgrefyddol?

Fe allech gredu eich bod yn Beirut neu yn un o wledydd America Ganol ar gyfnod o chwyldro!

Ond os 'dach chi'n sgrifennu darn o farddoniaeth rydd, wel, allech chi fod yn newid honna o hyd a dal ddim yn siwr a ydy hi'n iawn.

Fe allech chi gredu bod y Prif Weinidog yn ymgeisydd! Dim ond ynfytyn fyddai'n amau ased mor gref yw'r Prif Weinidog i'w blaid.

Ond mi allech ollwng iddi hi efo Nedw a gwenu a chwerthin y faint a fynnech chi heb ennyn dig awdurdod na thynnu gwg y sefydliad.

Ar yr olwg gyntaf fe allech ystyried hyn yn rhywbeth pendant.

'Ac wedyn mae'r dillad 'na - y trwser plastig, y topiau mwyaf bach allech chi feddwl amdanyn nhw.

Nawr fe allech chi holi beth a oedd mor arbennig ynglŷn â neidio Archie; beth a sicrhaodd le iddo yn Llyfr Cofnodion Guiness.

Fe allech glywed 'i chwerthin o bell, ac roedd hi'n barod i gymysgu ym mywyd y pentre.

Bron na allech chi ddweud ar wyneb y gŵr trigain oed ei fod yn Athro Saesneg yn y Brifysgol.