Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

allen

allen

Roedd portread Keith Allen o Jack yn ddarbwyllol iawn.

Gavin Allen a Glyndwr Hughes (2) oedd sgorwyr Aberystwyth.

Dywedodd Mr Thapa a'i bartner Nicola Thapa fod raid iddyn nhw werthu'u tŷ gan na allen nhw dalu'r morgais.

Aeth Mrs Williams allan i ddweud yr hanes wrth Harry Allen yn ei siop flodau yr ochr arall i'r stryd.

Sgwrs, paned o goffi, ac fe allen ni fod wedi ei rhoi hi yn ei gwely gyda'i sicrwydd fod rhywun yna yn gofalu amdani...

Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts. Roedd portread Keith Allen o Jack yn ddarbwyllol iawn.

Fel y gellid disgwyl, gan fod Mrs Parry wedi cyfeilio i gynifer ohonynt, 'roedd ei rhestr o unawdwyr yn bur faith - Joan Hammond, Isabel Baillie, Ruth Packer, Tudor Davies, Heddle Nash, Norman Allen, Bruce Dargarvel, David Lloyd.

Ar ddechrau mis Rhagfyr y bu i Mr Allen Jones, Roci Harbour ymddeol o'i swydd yn swyddfa'r chwarel.

Roedden nhw'n honni na allen nhw aros yn eu gardd oherwydd y swn.

Crëir y storïau gan gyn-gynhyrchydd yr Archers David Neville, a'u sgriptio gan dîm sy'n cynnwys y dramodwyr amlwg Frank Vickery, Ian Rowlands a Laurence Allen.

Ac er ei bod hi'n fwy na thebyg fod Elsie Williams, oedd yn gwybod hanes pawb yn y pentref, yn gwybod yn iawn na fyddai Elfed a Delyth yn mynd allan yn rhyw aml iawn, eto fe allen nhw fod wedi trefnu rhywbeth at y nos Sadwrn arbennig yma am y gwyddai hi.

Bu cyn-ymosodwr Cymru, Malcolm Allen, yn gwylio Abertawe ddydd Sadwrn ac y mae wedi bod yn eu gwylio nifer o weithiau yn ystod y tymor.

Roedd y teimladau yn gryf iawn erbyn y diwedd, meddai Malcolm Allen, cyn-aelod o dîm pêl-droed Cymru.

Ar un llaw, fe fydden nhw'n deyrngedau i arwriaeth cenhedloedd bychain yn wyneb tlodi, gormes a thrais; ar y llall, fe allen nhw greu darlun comig o griw di-brofiad ond gobeithiol yn ceisio rhedeg gwlad.

Allen ni ddechre lladd y defaid 'co os bydd raid.' Gwnaeth y ddau ymgais dila i chwerthin.

Dwedodd Malcom Allen, a oedd wedi chwarae droeon gyda Saunders, ei fod wedi cael tipyn o help gan Saunders a'i bod yn fraint bod yn yr un tîm ag e.

Does neb sy'n edrych arno'i hun fel bod yn gorfforol annibynnol isio dibynnu ar bethau fel cadeiriau olwyn, calipr, fframiau Zimmer, baglau neu ffyn cerdded, felly fe allen nhw benderfynu eu defnyddio gyn lleied a phosibl neu eu gwrthod yn llwyr.

Fe allen nhw ddisgyn yn ôl i'r drydedd.

Fe gafodd gyfle i weithio gyda Bob Monkhouse, Dave Allen ac eraill, ac mae'n cyfadde' ei fod yn anodd cadw'r profiad o gyfarfod ffigurau chwedlonol y cyfnod rhag mynd i'w phen.

'Fe allen ni ostwng safon a mynd lawr i gynghrair y BNL ond fydde'r gost ddim llawer llai.

Roedd hi'n bleser ac yn addysg i wylior Iseldiroedd yn chwarae, meddai cyn-ymosodwr Cymru, Malcolm Allen ar y Post Cyntaf.

Petae ciciwr gan y naill dîm neu'r llall fe allen nhw fod wedi claddu'r gêm yma.