Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alltudiwyd

alltudiwyd

Er bod cyfran fechan o'r troseddwyr a alltudiwyd i Awstralia yn ddihirod arswydus, rhaid cyfaddef fod y mwyafrif ohonynt wedi eu cymell i droseddu gan gyflogau isel, gan ddeddfau gorthrymus, safonau byw gwael, diweithdra achlysurol a diffyg addysg.

Alltudiwyd y dathliadau hynny, wrth gwrs, gan y Diwygiad Methodistaidd.

O'r terfysgwyr i gyd, 'doedd dim amheuaeth mai trigolion Tipperary oedd y ffyrnicaf ac alltudiwyd nifer fawr o Dde Iwerddon i gyfnodau hir o benyd wasanaeth.

Alltudiwyd Ioan i Batmos fel y dywed ef ei hun 'ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth Iesu'.

Nid oes angen ailadrodd eu hanes yma felly, ond rhaid pwysleisio un agwedd o'r gyfundrefn ddieflig a greodd gymaint o greulondeb a thristwch i filoedd o'r rhai a alltudiwyd.

Er iddo gael ei ddedfrydu i'w grogi, cafodd bardwn ac alltudiwyd yntau hefyd am oes.