Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

allwch

allwch

"Allwch chi ddim dweud 'fuck ' yn Gymraeg, ond mae ' n dderbyniol yn Saesneg," meddai, gan roi'i fys ar un o'r elfennau mwya' rhyfeddol yn sgandal Cwmglo hefyd.

Mae'r mesur yn rhywbeth all effeithio arnon ni bob un sy'n darllen yr erthygl hon, felly mae na ddau beth allwch ni wneud.

Fe allwch chi ddychmygu'r sefyllfa ond gallwch chi?

Fe allwch chi eu gollwng nhw'n rhydd nawr.' Heb betruso am eiliad aeth y cwn yn syth at y parsel brown mawr.

Mae'n werth troedio ambell ffordd unig weithiau: wyddoch chi ddim pwy allwch chi ddod i'w gyfarfod.

' Fe allwch ddirnad yr effaith gafodd peth felly ar hogyn o Garreg-lefn ...fe fyddwn yn rhan o Tseina mewn ychydig flynyddoedd'.

Mi allwch chi ddychmygu rhai pethau, meddai'r archaeolegydd, ond allwch chi ddim dychmygu eu ffordd o feddwl.

cynnal (hynny yw, offer technolegol megis cadair olwyn, neu ofal personol megis helpwr) fe allwch ennill annibyniaeth.

ALLWCH chi ddim gwrthod mynediad i rywun i dy bwyta neu sinema oherwydd lliw eu croen, neu oherwydd eu bod nhw'n ddyn neu'n fenyw.

Unwaith i chi gael eich effeithio gan hyn allwch chi ddim cael gwared ar y salwch.

Gweld y lle'n wg, a -' 'Ond Dada - allwch chi ddim gwerthu Llety-bugel!' Hafan ei phlentyndod!

Yr oedd fy stumog i'n dechrau troi, ac er mwyn rhoi taw ar Jini am ennyd, dywedais, 'Allwch chi ddim dod o hyd i eira llynedd, heb sôn am ei bwyso!

Does na ddim chwaith ostyngiad wedi bod yn nifer y gwestai allwch chi eu mynychu.

Fel y dengys hanes Cymru, ac fel y mae profiad Denmarc, Catalonia a gwledydd eraill yn ei gadarnhau, allwch chi ddim adeiladu'r Jeriwsalem newydd heb yr offer.

Mae gweddi ddirgel yn llwybr bach unig, ond fe allwch ddod wyneb yn wyneb â Duw yno.

Felly, y tro nesaf y byddwch chi mewn poen, fe allwch arbed oriau o aros yn lle'r meddyg drwy eistedd i lawr a chael sbloet iawn o grio.

allwch chi ddim gwneud hynny!' gwaeddodd Delwyn.

'Tybed oes gennych chi Sul allwch chi 'i roi i ni yn Maenan 'ma'r flwyddyn nesaf?' Llamodd fy nghalon a thynnais fy llyfr bach allan.

Ac wele'r Quango Iaith yn gwneud gwaith brwnt y Torïaid yng Nghymru (sef holl bwynt sefydlu Quangos os na allwch ennill grym trwy etholiadau), yn lledu twyll a rhagrith fel wna'r WDA, Tai Cymru, yr Ymddiriedolaethau Iechyd, yr Ysgolion sydd wedi eithrio a'r Swyddfa Gymreig ei hun, yr Arch Quango.

Ar adegau felly, fe allwch chi weld pobl yn marw o'ch blaen chi.