Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

almaenwyr

almaenwyr

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Bur wythnos ddiwethaf yn un dda ar gyfer ymosod ar yr Almaenwyr wrth i BMW adael i'r hen Rover fynd rhwng y cwn ar brain.

Byddai'n llawer gwell ganddo wynebu'r Almaenwyr na'r criw swnllyd yma.

Os na fedr yr Almaenwyr yna fynd â'r bwyd oddi yno wnân nhw byth gredu y medrwn ni wneud hynny." Dechreuodd Marie ail rwbio'r pistol â darn o glwt budr, ac am hir nid oedd sŵn yn yr ystafell ond sŵn y tân nwy yn poeri weithiau.

Yn yr Almaen, mae ymosodiadau'r 'Neo-Natsi%aid' ar bobl o dras estron yn parhau, ond cau eu llygaid ar y broblem y mae'r llywodraeth fel y rhan fwyaf o Almaenwyr, yn ôl MARION L™FFLER o Berlin.

Yn rhy aml, bydd Almaenwyr cyffredin yn troi i edrych y ffordd arall pan fydd estroniaid yn cael eu sarhau a'u difri%o.

Gwir dweud hefyd i'r ddinas ddenu nifer o Almaenwyr ifainc am nad oedd gofyn i'w thrigolion dreulio cyfnod yn gwneud gwasanaeth milwrol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwrthdaro rhwng Almaenwyr a milwyr Ffrainc yn y Rhur.

Gweld y Gymuned Ewropeaidd yn magu peth sofraniaeth y mae'r Almaenwyr.

Un o'r Ffrancod a oedd yn barod i ymladd yn ddirgel yn erbyn yr Almaenwyr, er eu bod wedi concro eu gwlad, oedd hwn.

Rhwygodd y bwledi drwy un o awyrennau'r Almaenwyr yr un fath â chenllysg yn taro cae y ŷd.

Y mae'r ffordd y bu'r papurau tabloid yn ystod y dyddiau diwethaf yn corddi teimladau rhagfarnllyd tuag at yr Almaenwyr yn ernes o'r ysbryd milain tuag at wledydd Ewrop sy'n peri i ddyn ofni dylanwad rhai o'r carfannau adain-dde yn Lloegr.

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Ychydig iawn o bobl sy'n barod i gyfaddef bod y pethau hyn yn 'digwydd yma', mai Almaenwyr cyffredin, nid gwehilion ifanc, sy'n euog, mai cynnyrch y gymdeithas Almaenig ydynt, a'n bod ni lawn mor gyfrifol am eu hymddygiad hwy ag am ein hymddygiad ni ein hunain.

Byddai'n fwy rhesymol a chyfiawn iddynt ladd y Saeson na lladd yr Almaenwyr, fel y gwnâi'r Gwyddelod.

Fel hyn yr ysgrifennodd un o'r 'awduron estron' sy'n byw yn yr Almaen yn ddiweddar: 'Chi Almaenwyr!

Gwelais ef yn cael sawl ffafr ar gamlesi'r cyfandir ar ffin lle'r oedd Almaenwyr ar ofalaeth, drwy esbonio mai Cymro oedd ef, yn gofalu am long wedi'i chofrestru yn Llanelli porthladd heb fod nepell o Gaerdydd!

Tynnwyd ei gyfeillion a'i gyd-ddisgyblion oddi wrth yr aradr a'r oged, a'u gyrru, fel wyn mudion, o'r meysydd i'r Rhyfel Mawr; gwyr ifainc heb gasineb yn eu calon at yr Almaenwyr.

Dilynodd rhaglen radio griw o Wyddelod cefnog i ffair tai haf yn Sbaen achos nid ar y Saeson a'r Almaenwyr y mae golwg marchnatwyr tai Sbaen bellach ond at wlad Sean, Michael a Paddy.

Felly mae'r Almaenwyr yn gyfarwydd â'r egwyddor honno.

A fuasai neb o gwbl ar eu helw, hyd yn oed yr Almaenwyr?

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, er mawr ddiddordeb i ni'r prentisiaid, carcharwyd nifer o Almaenwyr yn Graiglwyd Hall, ac roedd weiren bigog o gylch y cae o flaen y tŷ.

Nid oedd yr Almaenwyr, na'r Japaneaid, yn ddisgyblion ffyddlon i Keynes a'i ddamcaniaethau.

Roedden nhw ychydig bach yn lwcus yn erbyn Yr Almaen ond ar ôl disgwyl 35 mlynedd am fuddugoliaeth dros yr Almaenwyr, maen debyg fod hawl gan Loegr i ddathlu.

Gwrthdaro rhwng Almaenwyr a milwyr Ffrainc yn y Rhur.

Gwnaeth yr Almaenwyr gamgymeriad mawr wrth ei rhoi yn ôl i Douglas Bader wedi ei thrwsio.