Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alwadau

alwadau

Ond taw faint o gopi%wyr a ddaeth i lanw'r adwy, amhosibl oedd iddynt gyflenwi'r holl alwadau a glywid am lyfrau - yn enwedig am destunau crefyddol.

Mae'r rhai hynaf ohonom yn cofio adeg pryd y byddai galwadau aml iawn ganol nos ar y meddygon ond tybed a oes angen deddfwriaeth ynglŷn â hynny o alwadau ganol nos sy'n digwydd erbyn hyn?

Mae'n rhaid i'r cyfleus-dodau ac i gwmnïau preifat yn gyffredinol ildio i alwadau pobl Cymru am ryddid.

I mi, 'roedd rhaglen Huw Geraint, "Mil o Alwadau% yn rhagori gan ei bod wedi dangos llawer mwy o waith beunyddiol mil-feddyg.

Er enghraifft, rydym wedi amlygu a blaenoriaethu ein perfformiad wrth ymateb i alwadau ffôn i'r fath raddau fel y llwyddwyd, ym mis Ebrill, i ateb dros 70% o alwadau o fewn tri chaniad ac 80% o fewn pum caniad.

Yn ôl adroddiad papur newydd; pan ffoniodd yr aelod o'r Cynulliad, David Davies BT gyda rhyw gwyn neui gilydd cafodd ei roi drwodd i ganolfan alwadau yn Lincoln - lle nad oeddan nhw nid yn unig yn gwybod beth oedd y Cynulliad ond yn meddwl mai rhyw fath o warden hen bobl oedd Mr Davies ei hun.

Roedd ein cwsmeriaid wedi nodi mai ymateb i alwadau ffôn oedd un o'r meysydd pwysicaf y dylid ei wella.

Yn Abertawe mae 150 o bobl sy'n gweithio mewn canolfan alwadau yn y ddinas wedi colli'u swyddi.

Anodd ar y gorau oedd cadw'r meddwl ar waith a hithau'n desog, anoddach os oeddych yn fab fferm a holl alwadau'r tir yn galw.

Yn y byd technolegol, diwydiannol sydd ohoni heddiw, gellid dadlau bod Saesneg yn gyfoethocach iaith, yn iaith sy'n fwy atebol na'r Gymraeg i'r miloedd o alwadau a wneir arni.