Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alwen

alwen

Is-drysorydd - awgrymwyd enw Nerys Williams (Cangen Penrhosgarnedd) ac Alwen Jones (Cangen Llandwrog).

Yn ei araith cyfeiriodd at y gwaith oedd yn mynd ymlaen ar y pryd yn agos at Gefn Brith, sef Gwaith Dwr Corfforaeth Penbedw yn yr Alwen.

Edrychwch ar fap o'r ardal, ac y mae dwy gronfa enfawr yn rhythu'n las arnoch o glytiau gwyrdd Coedwig Alwen.

Is-drysorydd Rhanbarth: Diolchwyd i Alwen Jones, Cangen Llandwrog am ymgymryd a'r swydd a chroesawyd hi i'r tim gan y Llywydd.

Am flynyddoedd pysgota oedd yr addasiad yn yr Alwen - ac ychwanegwyd stoc o frithyll brown at y rhai naturiol nofiai o'r llednentydd...

Aros mae'r mynyddoedd, ond coediog yw porfa haf y ddafad ar Gefn Tew a Glan Alwen, a bugeiliaid newydd sydd.

Cytunodd Alwen Jones i holi aelodau'r gangen.

Ar droad y ganrif yr oedd llafur a'i natur yn wahanol - caib, rhaw, ceffylau a chwys wyneb oedd tu ôl i waith yr Alwen.