Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

alwodd

alwodd

Hen lanc yw e, ond ma fe'n gweld popeth, ac fe alwodd arna i noson yr angladd, pan own i ar fin mynd draw i gydymdeimlo a Luned, a gweud y gwir.

Mae'r hyn a alwodd Alun Llewelyn-Williams yn "ddiwethafiaeth" yn gorwedd yn drwm arnyn nhw i gyd.

Yn y cyfarfod hwn fe alwodd y Gymdeithas am rywun oedd yn siarad Cymraeg i reoli'r adran addysg ac ar i'r cyngor ail-edrych ar y polisi iaith gan gyda'r bwriad o wneud y Gymraeg yn iaith weinyddol y Cyngor.Yn wir mae Meryl Gravell wedi mynd mor bell a dweud ei bod yn barod i ymddiswyddo os na lwyddith hi i weithredu'r gofynion hun.

Fe alwodd ar y Bwrdd hefyd i sefydlu: * Adain weithredu frys i ymateb yn gyflym i unrhyw gwynion.

Yna ymhen rhai wythnose, fe alwodd Jac yn tŷ ni, yn chwys drabŵds i gyd.

Un noson pan oedd ef yn teithio ar ei feic yng ngorllewin yr ynys, a hithau wedi mynd braidd yn hwyr, fe alwodd mewn siop yn rhyw bentre bach, i brynu lamp beic.

Pan alwodd Arthur Scargill am streic, dim ond 10 o'r 28 o lofeydd yn Ne Cymru a bleidleisiodd o blaid streicio, ond i ddilyn y mwyafrif yn wlad penderfynwyd cau'r holl weithiau.

Gellir dweud fod hynny yr un mor wir pan alwodd ei thad heibio yn 1937.

Teimlais yn falch pan alwodd fi i'r stabl ryw fore Sul a gofyn imi a fyddwn yn sgrifennydd iddo.

Wrth lansio'r ddeiseb fe alwodd Dafydd Morgan Lewis, Swyddog Ymgyrchoedd y Gymdeithas, ar i Rhodri Morgan, Prif Ysgrifennydd Cymru, gadw at y gair a roddodd pan drafodwyd y Mesur Iaith (a ddaeth yn Ddeddf Iaith 1993) yn y Senedd ar Orffennaf 15ed y flwyddyn honno.

Steve James capten Morgannwg alwodd yn gywir yn y gêm yn erbyn Caerwrangon yng Nghystadleuaeth Benson & Hedges yng Ngerddi Soffia.

Ni alwodd allan y tro hwn.

Sussex alwodd yn gywir a dewis batio'n gyntaf.

Plediodd Carol Hogan yn euog i gyhuddiad o gynllwynio i gyflawni'r lladrad, ac fe'i dedfrydwyd i bum mlynedd am yr hyn a alwodd y barnwr yn drosedd difrifol.

Ond 'rwy'n siwr y byddai ef yn fodlon ar y cynulliad oedd yno, oherwydd yr oedd y rhai a alwodd ef yn 'fy mhobl' yn ei gân Preseli yn bresennol.

Mi fydd yn powlio crio 'gei di weld.' 'Dwi inna isio crio, ond 'mod i yn methu 'te.' Rhyfel Annibyniaeth America ac ymyrraeth y Ffrancwyr a alwodd y Capten Timothy Edwards yn ôl i'r môr, a hynny wedi tair blynedd ar ddeg o fod yn llongwr tir sych.

Pakistan alwodd yn gywir a gofyn i Loegr fatio gyntaf.

Yn y gêm un-dydd rhwng Lloegr a Bangladesh, Bangladesh alwodd yn gywir a dewis batio gynta.

Ac felly, mae gwyddoniaeth yn tyfu ac yn datblygu, yn creu yr hyn a alwodd JB Conant yn Grand Conceptual Patterns.

Roedd Harry Hughes Williams yn arbennig o fedrus yn defnyddio techneg i gyfleu'r hyn a alwodd Paul Nash yn 'ysbryd lle'.

Defnyddio Dafydd Namor a wnaeth i egluro'r hyn a alwodd 'yr Estheteg Gymreig, y peht sylfaenol yn hanes ein llenyddiaeth'.

Sri Lanka alwodd yn gywir am yr eildro yn y gyfres o gemau criced yn erbyn Lloegr.

Lloegr alwodd yn gywir a gofyn i Indiar Gorllewin fatio gyntaf.

Sylwodd y ddau fynach arno'n syth pan alwodd o arnyn nhw ond bu'n rhaid i un gydio ym mhenelin y Priodor.

Pakistan alwodd yn gywir a dewis batio yn y drydedd gêm brawf yn erbyn Lloegr yn Karachi.