Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ambiwlans

ambiwlans

Gadawodd y garej ac ymunodd â'r gwasanaeth ambiwlans.

Brysiodd ambiwlans ag ef i ysbyty.

Rhag i anlwc o'r math yma ddigwydd i'r sawl sy'n gweld ambiwlans yn mynd heibio iddo dylai'r person hwnnw afael yn dynn yng ngholer ei got, dal ei anadl a gwasgu'i drwyn nes gweld ci brown neu ddu!

Os nad ydych yn siwr, galwch am ambiwlans.

Er mai dim ond wyth mlwydd oed oedd ef, ymunodd Dean â Brigâd Ambiwlans Sant Ioan ac yn ei flwyddyn gyntaf rhoes gant chwe deg pum awr o'i amser ei hun i'w helpu.

Yn awr, wele'r Awdurdod Iechyd yn gwahodd ymgeiswyr am swyddi holl-bwysig ac allweddol Prif Weithredwr yr Awdurdod, a Phrif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans dros siroedd Gwynedd a Chlwyd.

Anfonwch ambiwlans, mae Williams yn fyw o hyd.' 'Ble ry'ch chi nawr, syr?' Roedd tinc o nerfusrwydd yn llais Kirkley ar ben arall y lein; fel arfer rhedai gweithgareddau'r adran yn llyfn a digynnwrf.

Un cerbyd nad oes neb eisiau cael ei gario ynddo yw ambiwlans.

* "Fedra i ddim dweud os cafodd rhywun ei anafu yn y ddamwain oherwydd cludwyd pawb i ffwrdd mewn ambiwlans..."

Ar unwaith anfonwyd cwch i aros yn y môr gerllaw'r clogwyn, a rhuthrodd ambiwlans drwy'r lonydd cul gyda thîm achub ynddi.

Dewch ag ambiwlans yn syth.

Gweithio i'r gwasanaeth ambiwlans.

Miloedd yn streicio am chwarter awr i ddangos eu cefnogaeth i'r gweithwyr ambiwlans.

Os yw'r niwed gyfryw fel bod gofyn i'r aelod o'r staff gael cymorth a/ neu sylw parhaus yna fe fydd yr aelod uchaf o'r staff sydd ar gael yn penderfynu p'un ai i drefnu cludiant neu alw am ambiwlans.

Y boen yn ormod iddo fo mae'n debyg." Safodd y pump ar y bont i wylio'r llanciau'n cael eu cario i'r ambiwlans er mwyn mynd i'r ysbyty am driniaeth.

gofynnodd Reg Blanchard o Frigâd Ambiwlans Sant Ioan.

Ond ar ôl pwysau oddiwrth y Cyngor Iechyd Cymunedol, mae'r Ymddiriedolaeth Ambiwlans newydd wedi cadarnhau yr wythnos yma bydd yr arian i wneud y gwaith ar gael.

Dyna i chi, er enghraifft, Reg, sy'n gweithio i Frigâd Ambiwlans Sant Ioan ...

Clywsom am stgreic deintyddion, docwyr, meddygon, dynion tan, gwyr ambiwlans, trydanwyr, dynion lludw, glowyr, plismyn, athrawon, pobl y wasg, gweinyddwyr amlosgfa, prin fod un swydd a phroffesion na bu defnyddio ganddi ar erfyn streic.