Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

amdana

amdana

A'r slasen fach wen 'na i fod yn aros amdana i, 'di mentro i'r Hen Arcêd am unwaith.

"Os ydi o eisiau bwyd, mae hi wedi darfod amdana i," meddai'n grynedig wrtho'i hun.

Mi 'na i banad gynnas i chi, unwaith bydda' i 'di cal rwbath amdana'.

Er mai dim ond clywed ambell brotest tu fas i'r lle 'ma wy i, a chael cadw'r lloffion o'r Echo amdana i; 'na'r cyfan.

"Mi fydd oriau wedi mynd heibio cyn iddyn nhw sylwi nad ydw i ar y llong, ac er bydd y capten yn sicr o ddychwelyd i chwilio amdana i, mi fydda i wedi boddi ymhell cyn hynny," meddai'n ddigalon wrtho'i hun, gan wylio'r golau yn diflannu i'r pellter.

Amdana i, 'dydi fiw i mi ddeud mai fi bia f'enaid fy hun.

"Ond mi fydda i wedi bod yn y dŵr am bedair awr a hanner erbyn hynny, ac fe gymer yr un faint o amser i hwylio'n ôl i chwilio amdana i.

Mae'r rhain wedi anghofio amdana' i,' meddyliodd.

'Amdana i yn dod o'r cae - o'n i'n siarad â Mark a rwyn debyg iddo fe.

Gwell i fi egluro fan hyn 'mod i'n un o'r bois 'ma sy'n gwisgo dim amdana i yn y gwely!l Dyna lle'r o'n ni yn gorwedd yno, ryw hanner awr yn ddiweddarach, a finne'n cadw i ddweud 'mod i'n gwynto mwg, ac yn y diwedd yn penderfynu bod yn well codi i weld.