Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

amdanom

amdanom

Mynd yno, ac er nad oedd neb yn ein disgwyl nac yn gwybod dim oll amdanom, cawsom gyngor gan gapten i osod ein pabell gyda hwy, fel petaem yn ddau westai yn cael eu croesawu gan wr ty caredig, na wyddai am eu bodolaeth cyn hynny, i fwrw noson dan ei gronglwyd.

Neb yn gwybod dim amdanom, ddim hyd yn oed y Commandant.

Y cof cyntaf ydyw iddi ddod i edrych amdanom pan oeddem yn byw yn nhalaith La Pampa.

Byddem i gyd wedyn wedi cael ein rheoli gan estroniaid oerwaed iasol - a'r rheiny'n gosod arnom lywodraethwr chwyrn na faliai dreuliedig gondom amdanom.

'Roedd pwll nofio'n barod amdanom yn y gwesty i esmwytha/ u'r cyhyrau ysig ac ailddeffro'n cyrff at asbri'r hwyr.

A diolch yn fawr i Emlyn a Mair am gofio amdanom, diolch am eu cefnogaeth.

Diolch yn fawr iawn iddi am gofio mor anrhydeddus amdanom.

Hanesion wedyn amdanom "Ni Ein Tri% yn blant bach.

Pan gyrhaeddodd y dyn camera a minnau'r Laleh mewn tacsi, roedd e'n disgwyl amdanom yn y cyntedd.

Roedd y Siwsan arall yn disgwyl amdanom yng nghanol y glaw wrth glwyd kibbutz Negba.

Gorfu i bawb ohonom lenwi ffurflen bwysig ymlaen llaw a rhoddi pob math o fanylion amdanom ein hunain.

Ers rhai misoedd bellach rydym wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd bob nos Lun yn syth ar ôl ysgol, (ar wahân i ddwy wythnos pan anghofiodd Mr Hughes amdanom ni, a pheidio â dod.

Ydw, mi rydw i yn hoff iawn o grempog, byth ers yr adeg y byddwn yn rhedeg nerth fy nhraed o'r ysgol fach am adref ar y dydd arbennig hwn, gan y gwyddwn y byddai Mam wedi gwneud platiaid uchel o grempogau mawrion ac yn disgwyl amdanom i'w bwyta.

'Ydi'r Gwylwyr yn gofalu amdanom ni?' ...

Fel arfer, fi ydy'r un sy'n rhuthro'n orffwyll o Oxfam i Mencap ac yn ôl i Achu'o y Plant (mae angen Achub Rhieni adeg y 'Dolig, heb sôn am blant) yn chwilio am gerdyn rhad i'w yrru at Glenda a Bryn a gofiodd amdanom eleni er i ni eu croesi oddi ar y rhestr ers tair blynedd bellach.

Pan euthum yno'r tro cyntaf roedd gofyn i mi, a phob myfyriwr arall, roi llun bychan ohonom ein hunain i'r Dr Jamieson a byddai yntau wedyn yn ei gadw ynghlwm wrth y rhestr adroddiadau a gedwid amdanom drwy ein cwrs fel myfyrwyr.