Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anableddau

anableddau

Mae'r Ddeddf yn diffinio anghenion addysgol arbennig fel anawsterau ac anableddau dysgu sy'n llawer mwy na'r rhai a brofir gan y mwyafrif o ddisgyblion o'r un oedran.

Mae'r Ddeddf Plant yn gosod rheidrwydd ar yr awdurdodau lleol i gadw cofrestr o blant gydag anableddau yn eu hardal.

Mae'r term yma yn cynnwys plant ag anghenion arbennig ac ag anableddau.

Mae'r amrediad o anghenion addysgol arbennig yn eang iawn, ac yn amrywio o anawsterau dysgu cymharol fychan i anableddau dwys a lluosog.

Mae cryn dadlau wedi bod o du rhieni a darparwyr y gwasanaethau, yn ogystal â chan y bobl ag anableddau eu hunain, ynghylch pa dermau fyddai'n dderbyniol a chawsom blethora o dermau: anhawsterau dysgu, o dan anfantais, ag anfanteision, arafwch datblygol, datblygiad gohiriedig.