Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anaf

anaf

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Hon oedd ei gêm gynta ers saith wythnos, eto oherwydd anaf.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Yn ôl Gibbs, fydd yr anaf ddim wedi gwella'n llawn tan ddiwedd mis Mai.

Fydd y prop, David Whittle, ddim yn chwarae eto yn y gystadleuaeth ar ôl cael anaf i'w wddf yn ystod y gêm yn erbyn Seland Newydd.

Mae wedi cael anaf i'w stumog.

Hefyd, bydd bowliwr Swydd Derby, Dominic Cork, ddim yn chwarae i Loegr yn y Prawf Cyntaf oherwydd anaf i'r gefn, ond mae'n bosib y bydd y capten, Nasser Hussain, Michael Vaughan a Craig White yn ddigon iach i chware.

Ond yn ffodus iawn fe gafodd Aled 'i daflu allan o'r car, yn ddi-anaf.

Doedd e dim ar gael yn y ddwy gêm gyntaf oherwydd anaf i'w ben-glin.

Mae Ferguson yn diodde oherwydd anaf i'w droed.

i mewn, daw mike hall yn lle scott gibbs sy'n debyg o fod allan o'r tîm cenedlaethol am y tymor oherwydd yr anaf a gafodd yn erbyn canada a nigel davies am fod neil jenkins yn symud i safle'r maswr.

Mae'n bosib na chaiff chwarae eto cyn diwedd y tymor oherwydd yr anaf.

Bydd maswr Cymru, Neil Jenkins, yn cael triniaeth yn gynnar yr wythnos nesa ar fân-anaf i'w ben-glîn.

'Ar ôl sawl anaf a sawl perfformiad digon cyffredin mae Calzaghe 'nôl ar ei ore a wedi llwyddo i droi'r cloc yn ôl,' meddai'r dyfarnwr Wynford Jones ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Mae'r anaf i Jason Smith yn anffodus ofnadwy.

Mae o'n dal i ddiodde anaf i'w ffêr.

Fe golles y gêm honno oherwydd anaf, ac anodd oedd i mi gredu'r sgôr wrth ddarllen y Sporting Post y noson honno.

Dyma ail anaf Budgett y tmor hwn.

Yr oedd y ddau i fod i ymladd yn Detroit yr wythnos hon ond bu raid i'r Cymro dynnu nôl oherwydd anaf i'w benelin.

Mae Caerffili, er hynny, wedi gofyn i D.R.Davies edrych ar sawl digwyddiad gan gynnwys un pan gafodd y cefnwr Chris John anaf i asgwrn ei foch.

Bydd Oyvind Leonardsen yn ôl yn nhîm Spurs wedi anaf ond efallai y bydd raid i Ray Parlour chwarae yn lle Patrick Viera yng nghanol cae Arsenal.

Mae e allan am weddill y tymor gydag anaf i'w bigwrn.

Mae wedi diodde o anaf i'w goes yn ddiweddar.

Mae Jones Hughes yn parhau i ddiodde oherwydd yr anaf gafodd o i'w benglîn yn Abertawe dair wythnos yn ôl.

Mae Silvinho wedi aros gartre oherwydd anaf i'w goes.

Mae e wedi cael anaf i'w benglîn.

Dewiswyd Rhys Williams yn safle'r cefnwr - er iddo ddiodde anaf i'w goes yn gêm Caerdydd ag Abertawe ddydd Sadwrn.

Cleisio oedd yr anaf mwyaf cyffredin ond roedd yna nifer o achosion o bobol ifanc efo esgyrn wedi'u torri ac anafiadau i'r pen, brathiadau a llosgiadau.

Fydd Andrew Flintoff, sy'n bowlio a batio, ddim yn chwarae i Loegr yn y gyfres o Gemau Prawf ym Mhacistan oherwydd anaf i'w gefn.

Dydy'r anaf i'w bigwrn ddim yn gwella er gwaetha'r driniaeth.

Bydd y capten Richard Smith yn darganfod yn ystod y dyddiau nesaf a fydd yr anaf i'w ysgwydd yn ei gadw fe mâs am fwy nag un gêm.

Cafodd Craig Morgan anaf, ac mae'n bosib na fydd e'n chwarae eto yn ystod y daith.

Mae prawf meddygol gafodd Van Nistelrooy ym Manceinion dros y Sul wedi profi ei fod wedi gwella'n llwyr o'r anaf i'w benglîn a'i rhwystrodd rhag ymuno â Manchester United am 18.5 miliwn y llynedd.

Erbyn trydedd gêm y daith ro'n ni'n dechre ymgyfarwyddo â thywydd gwahanol mis Mai yng Nghanada, ond yn y gêm honno fe gês anaf difrifol.

Mae Shane Howarth wedi dod dros yr anaf i'w ysgwydd a bydd yn nhîm Casnewydd ddydd Sul.

Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cadarnhau bod chwaraewr canol cae Lerpwl, Steven Gerrard, wedi gwella o anaf i'w goes.

Yr unig nodyn negyddol oedd anaf i Andy Legg.

Bid hynny fel y bo - ond maen ymddangos i mi mai y ffordd gall a chyfiawn o drin materion fel hyn fyddai; gwahardd y chwaraewr euog am o leiaf yr un faint o amser ag y bydd y chwaraewr arall yn methu â chwarae oherwydd yr anaf a gafodd.

Yn anffodus ni fydd yr amddiffynnwr Jason Smith wedi gwella'n ddigon da o'r anaf a gafodd wrth chwarae yn erbyn Brentford nos Fawrth.

Mae eu prif sgoriwr Giovane Elber wedi gwella o'r anaf i'w goes a disgwylir y bydd yn chwarae.

Y newyddion diweddaraf am y timau yw na fydd Scott Gibbs, canolwr Abertawe, yn chwarae oherwydd iddo gael anaf i'w goes.

A bydd y capten, Alan Shearer, yn ôl - yr anaf i'w benglin wedi gwella.