Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anfonwch

anfonwch

Os ydych chi'n gwerthu anfonwch eich cyfeiriad i'w gynnwys ar ein rhestr.

Anfonwch eich atebion i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - nwyddau Gang Bangor ac eps newydd Topper, Epitaff ar cd amlgyfrannog 5 Heb Newid yn wobr.

Os am gytuno neu anghytuno a'n beirniaid anfonwch i ddweud.

* Anfonwch yr astudiaeth achos/talfyriaf lleoliad at bawb sy'n gysylltiedig â'ch lleoliad

Os hoffai unrhyw un gyfrannu anfonwch at y trysorydd.

Rhaid ichwi adael i'ch tiwtor wybod y rheswm am bob absenoldeb; os ydych yn sâl anfonwch neges at eich tiwtor cyn gynted ag y bo modd.

Anfonwch ambiwlans, mae Williams yn fyw o hyd.' 'Ble ry'ch chi nawr, syr?' Roedd tinc o nerfusrwydd yn llais Kirkley ar ben arall y lein; fel arfer rhedai gweithgareddau'r adran yn llyfn a digynnwrf.

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu'r cynllun dinistriol hwn, anfonwch eich llythyrau i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Y Swyddfa Gymreig, Parc Cathays, Caerdydd.

Anfonwch gopi%au at y canlynol: Sefydliad croesawu; pennaeth; cydgysylltydd datblygiad staff; staff sy'n gyfrifol am arweiniad mewn addysg gyrfaoedd, dealltwriaeth economaidd a chyd-weithwyr perthnasol eraill; trefnydd lleoliadau athrawon.

* Anfonwch adroddiad at eich partneriaeth addysg busnes (PAB)

Anfonwch eich cwestiwn trwy ebost at ein tîm o athrawon.