Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anfwriadol

anfwriadol

Yr ydym i gyd yn cydnabod hyn o berthynas i ladd damweiniol ac anfwriadol.

A dyna fi, yn hollol anfwriadol, wedi taflu dr oer ar yr 'ha ha' a minnau wedi bwriadu codi'ch calonnau chi, a f'un innau i'ch canlyn.

Fe all mai OM Edwards a feddyliodd gyntaf am sefydlu'r gymdeithas a'i fod wedi ymgynghori, fel y dywed, â D. M. Jones, a bod hwnnw wedi trafod y syniad gyda Lleufer Thomas ac wedi gadael yr argraff, yn anfwriadol, mai ei syniad ef ei hun ydoedd.

Wrth blygu fe wnes i gyffwrdd yn ysgafn yn ei ysgwydd â'm llaw, er efallai yn anfwriadol.

Er hynny, daliwn i wneud hynny, weithiau yn hunan-ymwybodol, dro arall yn anfwriadol, sy'n beryclach.

* defnyddio bratiaith yn bwrpasol er mwyn sefydlu a/ neu gadw'r berthynas rhwng athro a dosbarth, neu'n anfwriadol oherwydd diffyg polisi.

Ond wrth anwybyddu'r cyd-destun gwleidyddol a mynnu bod y gamp o gyrraedd y brig o fewn ein gafael fel y saif pethau ar hyn o bryd, mae'r adroddiad yn ochri, yn anfwriadol efallai, gyda'r status quo.

Ond yr oedd yna duedd yn y dehongliad hwn i ganolbwyntio ar droseddau defodol y gallai dyn eu cyflawni'n ddifeddwl neu'n anfwriadol, gan anwybyddu'r troseddau moesol dyfnach a ddibynnai fwy ar ewyllys dyn.

Mae o'n dal gyda ni, er breued ei gynulleidfa bellach, yn difyrru a goleuo cymdeithas yn hollol anfwriadol ac yn ddifalais.

"Yr un peth, rydyn ni'n gyd-gyfrifol am gyflawni trosedd, boed hwnnw'n un anfwriadol.