Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anghenus

anghenus

Y mae'n bwysig i bob un sydd yn gweithio dros ffyniant iaith a chymdeithas gael eu gweld yn ysgwyddo baich yr anghenus yn y gymdeithas honno.

Fel arfer, rhoid blaenoriaeth i'r bobl fwyaf anghenus, ac ambell waith byddai'r union berson a wnaeth y gwaith adeiladu'n cael ei ddewis.

Eto i gyd, oherwydd costau cludiant, does dim gobaith dosbarthu'r bwyd i bobl anghenus y wlad.

Mi gyfrannwyd yn helaeth ganddi yn ei chymdogaeth gyda Dilwyn, mi sefydlwyd y 'Clwb Strôc' ym Maesteg, roedd hi'n weithgar gyda Ffrindiau'r Ysbyty, yn aelod o'r Olwyn Fewnol, ac yn un o'r rheini oedd yn gofalu am yr anghenus a thlawd bob Nadolig o dan nawdd y Cyngor Eglwysi.

Bendithia ymdrechion Cymorth Cristionogol a'r eglwysi a miliynau o Gristionogion i gynorthwyo'r anghenus a bwydo'r newynog.