Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anghysondeb

anghysondeb

Davies, Llanelli (Brycheiniog) i ddangos 'gwrthuni ac anghysondeb tystiolaeth yr offeiriaid ac anwireddau'r adroddiad'.

Dengys y ddedfryd a dderbyniodd David Phillips a John Smith anghysondeb parhaus y gosb a fu am gyflawni troseddau cyffelyb, gan fod rheithgorau a barnwyr fel ei gilydd yn ystyried y gyfraith yn rhy llym ac felly yn gyndyn i weithredu ei holl rym.

Cyn belled â ceisiadau tu allan i riniogau 'roedd y swyddog o'r farn nad oedd anghysondeb yn yr argymhellion a roddir gan swyddogion.

Does na ddim anghysondeb yn y ffaith 'mod i'n aelod o Bwyllgor Democratiaeth o fewn Cymdeithas yr Iaith.

Y nodweddion olaf hyn sy wedi arwain rhai pobl i'w gyhuddo o anghysondeb, a gwaeth na hynny, anwadalrwydd a gwamalrwydd.

Wrth gwrs, fe all mai ar yr wyneb yn unig y mae'r anghysondeb.