Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anhapus

anhapus

Yr oedd ei ysbryd yn anhapus a dreng cwbl anaddas i fod mewn swper.

Cymerodd Steffan yr awenau ond anhapus iawn oedd yntau i roi gwersi iddi hefyd.

Yn 1997 y daeth Beryl i Gwmderi gynta a hynny oherwydd ei bod hi'n anhapus iawn yn y cartre henoed ble'r oedd hi'n byw.

Anhapus wyf wrth dy gynghori fel hyn.

Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi bod yn anhapus â'r syniad o glwb newydd.

Bydd on chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf ar ôl cyfnod digon anhapus yng Nghaerfaddon.

paid a 'nghyhuddo i fel hyn, Marc, rwyt ti'n gwneud i mi deimlo 'mod i'n ceisio ei phardduo hi - ond fedra i ddim dioddef dy weld di mor anhapus pan nad oedd bai arnat ti.

Bu son fod y chwaraewr yn anhapus â'r ffordd y mae'r rheolwr Arsene Wenger yn newid ei garfan o gêm i gêm.

Priodas anhapus oedd rhyngddo ef a'i wraig, Sylvia.

Gwnâi hyn iddo deimlo'n anhapus, heb reswm.

At hyn, gwdsom fod llawer o r dychweledigion yn anfodlon ar fynychu'r Eglwys, megis yr oedd eraill yn anhapus ymhlith yr Hen Ymneilltuwyr.

Mae Vasas o Budapest yn swnio ... dwin meddwl y gallen ni ei gorchfygu nhw dros y ddau gymal - fyddan ni ddim yn anhapus ou cael nhw.

"Ti sy'n anhapus," meddai nhad.

Dechreuodd Jac grwydro a hel merched a bu Sab drwy gyfnod anhapus iawn yn ei bywyd.

Mae Mark yn anhapus gyda llwyddiant Dyff ar y loteri gan mai dim ond 10,000 a gafodd gan ei dad.

Ni fydd Abertawe yn rhy anhapus gyda'r penderfyniad, na'r ffordd maen nhw wedi cael eu trin yn achos y gwrandawiad disgyblu.