Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

annerbyniol

annerbyniol

Gallwch gyfrannu at gadw ansawdd BBC Ble ar y We wrth roi gwbod inni os yw unrhyw safle'n annerbyniol neu'n peri tramgwydd.

Mae hi'n anos i'r corff ymddangos yn iau, fodd bynnag, ac yn yr Act Gyntaf, mae cyhyrau a phwysau cyrff yn anochel yn hŷn na'r arddegau - trafferth teledu eto yw ei fod yn gyfrwng mor naturiolaidd, fel rheol, fel bod unrhyw wyro i ffwrdd oddi wrth y cwbl realistig yn annerbyniol tra bod llwyfan yn barod i gyflwyno gwahanieth fel rhan o her actio.

Yn sgîl presenoldeb cynhyddol y camerau dylsai unrhyw chwaraewr syn euog o ddigwyddiadau ysgeler, annerbyniol, dderbyn y gerydd a ddaw i'w ran.

Ond o leiaf bydd hyn yn dangos teyrngarwch y cynghorwyr at y Gymraeg ac yn gosod sylfaen i'w ddefnyddio yn erbyn unrhyw fygythiad i newid cymeriad ardal gyda datblygiadau anghydnaws ac annerbyniol i'r gymuned leol.

Teimlai hwnnw'n ofnus oherwydd gwyddai mai neges annerbyniol iawn oedd ganddo i'w rhoi, ond dywedai wrtho'i hun mai nid ei fai e oedd fod llawer o'r ceffylau yn y fintai naill ai wedi, neu ar fin colli eu pedolau.

Yr egwyddorion sy'n galluogi'r siaradwr i gynhyrchu ac adnabod olyniadu derbyniol, h.y., gramadegol, ac ymwrthod â'r rhai annerbyniol yw busnes gramadeg.

Mae'r ffaith bod cynifer o deitlau heb gyrraedd yr ysgolion saith mis wedi diwedd y flwyddyn ariannol yn annerbyniol o safbwynt pawb.

Os mai T am trais syn syn gwneud Tyson yn annerbyniol T am trahaus syn gwneud Straw yntau yn wrthun.

Yn ystod y blynddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae anifeiliaid wedi cael eu lladd am resymau sydd yn hollol annerbyniol ym marn mudiadau fel Greenpeace.

Os yw hyn yn annerbyniol i Mr Thomas, efallai y gallai gynnwys cyfeiriadau at y ddwy gyfrol fawr o weithiau Llwyd ochr yn ochr â'i gyfeiriadau presennol i gynorthwyo'r darllenydd.

mae'r cwyno di-ddiwedd wrth ambell chwaraewr rôl derbyn cleisiau corfforol wedi dechrau arfer annerbyniol.

Dywed Mr Patten yn glir (fel y mae CiF wedi ei ddweud ers blynyddoedd lawer) bod trais yn y cartref yn drosedd mor annerbyniol ag un a gyflawnir gan ddieithryn.

'Roedd y ffordd y bu rhai awdurdodau'n gweinyddu eu swyddogaeth gynllunio yn annerbyniol.

'Roedd hyn yn gwbl annerbyniol gan mai hon oedd unig swyddfa'r Arolwg yng Nghymru.

Roedd - - yn awyddus i nodi fod ymyrraeth annerbyniol gan reolwyr ariannol y Sianel ar y pwnc o gyflogau.

Mae prblem gynhenid ynghlwm wrth hyn fodd bynnag, sef bod i welliannau ffyrdd mawr oblygiadau amgylcheddol sylweddol sydd yn debygol yn rhan fwyaf o achosion o fod yn annerbyniol yn y Parc Cenedlaethol.

Honnid ei fod yn creu niwsans difrifol a bod ei ymddygiad yn hollol annerbyniol.

Mae arnom angen strategaeth gadarnhaol ar gyfer addysg yn yr ardaloedd gwledig ac mae'r model Seisnig yn gwbl annerbyniol.

Byddai'n annerbyniol i'r Pwyllgor petai'r cyngor ar y naill sector yn cael ei wahanu oddi wrth gyngor ar bob sector arall.