Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anobeithiol

anobeithiol

Ar ben trais ei gwr, poen ysgaru, cyfrifoldeb y plant ac amodau byw anobeithiol, yr oedd swyddog y dref yn ei gwrthod.

Erbyn hyn, roeddwn yn barod am rywbeth i'w fwyta ac roedd y ddau ohonom wedi deall ei bod yn anobeithiol cael llymaid na thamaid yn y lle.

Gadael y traeth yn sydyn am fy mod yn dychmygu bod tonnau'r môr yn adleisio galargan i'r sawl sydd dan faich, ond hwyrach mai o Iwerddon y dôi'r dagrau, am fod y wlad anobeithiol honno mor agos i'r traeth yma.

'Anobeithiol: meddai 'nhad.

'O, rwyt ti'n anobeithiol, yn dwyt.

Anobeithiol.

Gyda'r rhai gwirioneddol anobeithiol o dwp yn gwrando arnyn nhw.

Ond does dim cywair llethol o anobeithiol i'r ffilm.

Prin hefyd yw llinos y mynydd ac mae'r llinos frech yn anobeithiol bron!

Edrychodd ar y muriau trwchus, y drws deuglo a'r barrau cedyrn y tu allan i'r ffenestr a gwelodd mor anobeithiol ydoedd.