Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anufudd

anufudd

Ni ddilewyd yn llwyr y patrwm a'r bwriad dwyfol, ond torrwyd nod anufudd-dod ar deulu dyn.

Cyrhaeddodd y ffactor dyngedfennol yn nhemtiad yr anialwch, lle y bu i'w ufudd-dod ddadwneud anufudd-dod Adda.

Cyrhaeddodd ei fywyd o ufudd-dod ei uchafbwynt yn yr hunanymroddiad llwyr a wnaed ar bren er mwyn diddymu anufudd-dod Adda mewn cyswllt â phren.

Ac yntau wedi fforffedu'r addewid am anfarwoldeb trwy ei anufudd-dod, nid oedd dyn mewn ffordd i ymgymodi â Duw na chynnig iddo iawn dros ei bechodau ei hun.

Gydol ei oes gyhoeddus, hefyd, dadleuodd bod anufudd-dod dinesig yn anorfod yn y frwydr genedlaethol yng Nghymru.

Syrthiodd mewn anufudd-dod, gan ei lygru ei hun a'i ddisgynyddion, y ddynoliaeth.

Felly doedd dim osgoi ar ddulliau o anufudd-dod dinesig.

Diwedd y gân oedd i Ferrar gondemnio'r cabidwl cyfan fel rhai anufudd i awdurdod.