Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anwes

anwes

Rhyw ferch ddigon di-sylw oedd yn tuthio o'r tu ol iddi hi, fel ci anwes.

Ei waith oedd bugeilio ei bobl grwydredig, er iddo drugarhau wrth y wraig Syropheniciaidd chwim ei meddwl a rhoi i'r 'cŵn anwes' - dyna, mae'n debyg, yw ystyr y gair a gyfieithir cŵn' (ym Marc vii.

o'u golygu a'u profi a'u caniata/ u ganddynt hwy, i'w hargraffu i'r fath nifer o leiaf fel y bydd un o'r naill fath a'r llall ar gael i bob Eglwys Gadeiriol, Golegol a Phlwyfol a Chapel anwes .

Gruffudd yn derbyn ffafrau ei dad...cael byd da a diogi a digon o anwes i'w gadw'n ddiddig a sicrhau na fydd arno ormod o frys i ddianc at yr Ymennydd Mawr a'i debyg!" Temtiwyd Elystan i fwrw'r Cripil i'r llawr am yr eildro y diwrnod hwnnw.

Erbyn heddiw tueddwn i feddwl am gŵn fel anifeiliaid anwes ond ar ffermydd a thyddynnod Sir Benfro a Sir Aberteifi y magwyd y ddau fath o gorgi yn arbennig ar gyfer gyrru gwartheg ac er mwyn hela y crewyd cŵn megis Daeargi Sealyham, y Daeargi Cymreig (a fu mor llwyddiannus yn Sioe Cruft eleni) a'r Tarfgi Cymreig (Welsh Springer Spaniel).

Anghofiwn weithiau nad oedd tai anwes yn bod y cyfnod hwnnw.

Doedd ganddo ddim diddordeb mewn anifeiliaid anwes eraill.

Yr Arglwydd Dafydd l -- Un o anifeiliaid anwes yr Ysgrifennydd Gwladol, y Bonwr William Hague.

John Walter Jones -- Un arall o anifeiliaid anwes yr Anrhyd-eddus Hague a'i blaid, y Gogoneddus Geidwadwyr.

Mae hysbysebion Prydain fel anwes ysbeidiol ar y synhwyrau i'w gymharu â'r rhain!

Eisiau galw heibio i'r siop gwerthu anifeiliaid anwes ar y stryd honno yr oedd o er mwyn holi faint fyddai pris ci.

Rhyw enw anwes oedd 'Polly' neu lysenw direidus, efallai, ar y dechrau.