Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

apel

apel

Ond er mai apel gyfyngedig sydd i'r nofel mewn cymhariaethau, mae iddi role ddiwylliannol o bwys, ac mae'n bwysig nad yw'n cael ei gwasgu i farwolaeth am resymau economaidd yn unig.

Ychwanegir at apel y Gynhadledd eleni gan y cynigir cyfle i drafod swyddogaeth Canolfannau Arloesi mewn Busnes i lewyrch economiau rhanbarthol.

Llandudno a Dyffryn Conwy, y derbyniadau ariannol wrth y drws i Apel system dwymo newydd yn yr Institiwt.

Yn sicr roedd amrywiaeth o bobl o wahanol oedran yno eleni syn profi apêl yr wyl - gyda'r teuluoedd yn mwynhau gweithgareddaur dydd ar bobl ifanc yn ei rocio hi ar ffarm Morfa Mawr gyda'r nos.

Yr unig ddewis sydd ganddo rwan ydy mynd âi achos i'r Llys Apêl.

Ac rwy'n synnu na fyddai llywydd y Kirk wedi pwysleisio hynny yn ei apêl am bregethwyr tanbaid.

Gydai ffrog wedii thorri o faner y Ddraig Goch, llwyddodd i ddod ag apêl secsi i'r Cynulliad tran cyfleu neges ddifrifol.

Yr hyn syn wirioneddol ryfeddol, wrth gwrs, yw fod apêl caneuon Edward H gymaint at yr ifanc heddiw ag ydyn nhw at henaduriaid fel fi.

Ar y noson fawr bydd llu o rifau ffon ar gael i alluogi'r gwylwyr i gyfrannu at Apel Plant Mewn Angen.

Efallai bod rhai gwleidyddion, gohebwyr, gwylwyr a gwrandawyr wedi diflasu ar etholiadau'n gyffredinnol eleni, ond roedd ansawdd yr apêl agoriadol yn yr ornest Ewropeaidd yn druenus.

Mae BBC Radio Cymru wedi parhau i gynyddur gynulleidfa o siaradwyr Cymraeg ac mae wedi llwyddo i ehangu ei apêl i drawsdoriad ehangach o wrandawyr.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon llythyr heddiw at y Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan yn cyhdo'r Cynulliad Cenedlaethol o fradychu'r Gymru wledig trwy eu penderfyniad i wrthod apel rhieni Bwlchygroes Sir Benfro, i gadw eu hysgol ar agor.

Cyhoeddir yr apêl ar adeg pan ddylsen ni i gyd fod mewn hwyliau rhamantus - ar drothwy Dydd Santes Dwynwen, a bydd Dydd Sant Ffolant yn dilyn ymhen ychydig.

Fe gafodd Swindon - mewn sefyllfa debyg - fynd lawr dwy adran cyn cael dod fyny'n ôl ar apêl.

Cynhaliwyd gala elusennol hefyd er budd apêl yr Ysbyty Plant yng Nghymru ym mis Ionawr 2000.

G ap I Mae'n rhaid cael apel wahanol i ddenu cynulleidfa Gymraeg.

HERALD", ac yn aml fel atodiad "Ruabon Case%, canys yr oedd gan y golygydd eithaf deall o apel achosion cyfreithiol at y dyrfa ac yn Rhiwabon yr eisteddai'r ustusiaid.

Yr apêl honno sy'n gyfrifol fod yna lond bws o aelodau Côr Esquel ac Elda eu harweinydd yn gwibio yn awr yng ngwres yr haf 700 o gilometrau ar draws y paith ar gyfer perfformiad unigryw o'r offeren dan arweiniad Ramirez ei hun.

Nid ei lais yw unig apêl pedwerydd tenor gorau'r byd gan iddo ennill calon sawl un o ferched y côr hefyd.

Ond yn dilyn apêl mae Maroon wedi cael caniatad i chwarae yn y bencampwriaeth.

Mae Leeds wedi apelio yn erbyn y gwaharddiad, ond fyddan nhw ddim yn gwybod beth fydd canlyniad yr apêl tan ddydd Gwener.

A mwy na ffromi: ysgrifennodd y papur gorau ar hanesyddiaeth a feddwn yn y Gymraeg, sef ei bapur ar 'Yr Apel at Hanes'.

Mi fyddwn i'n tybio felly y byddai apêl yr Harry Potter diweddaraf yn fawr iawn pe byddai yn llyfr Cymraeg ac yntau dros chwe chan tudalen i gyd.