Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arafwch

arafwch

plentyn ag arafwch darllen sydd yn derbyn cymorth penodol, dros dro; plentyn eithriadol galluog sydd dan ofal y gwasanaethau cymdeithasol oherwydd camdriniaeth;plentyn sydd ag anhawsterau dysgu oherwydd problemau ymddygiad.

Ond rwyn siwr iddo wneud hynny yn y pendraw yn sgîl arafwch Undeb Rygbi Cymru i wneud unrhyw ddatganiad ar y mater.

Yn ystod y cyfnod yng nghanol fy mywyd (hyd at fy nhridegau hwyr) golygai hyn fy mod yn hepgor llawer o weithgareddau oedd yn golygu llawer o gerdded neu os oedd fy arafwch yn amharu ar y gweithgarwch.

Ambell dro fe gai ei bryfocio gan y dynion oherwydd ei arafwch ar y naill law a'i gyflymder ar y llall, ond byddai gan Francis bob amser ateb a roddai daw arnynt.

Does dim amheuaeth fod llawer o'r aelodau hynny wedi cael eu siomi gan arafwch y broses.

Roedd diffyg awch yn chwarae Cymru, doedd dim parhad, lot o arafwch yn y gwaith adeiladu.

"Gall eu hanwybyddu olygu arafwch a thagfeydd,'' meddent.

Mae bwrlwm a thensiwn y diweddglo - cleimacs treisiol a dadlennol - yn gwrthgyferbynnu (ag felly yn tanlinellu) arafwch rhai darnau o'r llyfr.

Mae cryn dadlau wedi bod o du rhieni a darparwyr y gwasanaethau, yn ogystal â chan y bobl ag anableddau eu hunain, ynghylch pa dermau fyddai'n dderbyniol a chawsom blethora o dermau: anhawsterau dysgu, o dan anfantais, ag anfanteision, arafwch datblygol, datblygiad gohiriedig.